Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wypadki na służbie - projekt rozporządzenia

Błędy, luki w procedurze i wątpliwości interpretacyjne w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie postępowania w razie wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji (Dz. U. Nr 136, poz. 1150) spowodowały opracowanie nowej procedury postępowania powypadkowego.

Nowy tryb postępowania w razie wypadków ma przede wszystkim wyeliminować wątpliwości interpretacyjne powstające podczas stosowania jego przepisów, m.in. poprzez doprecyzowanie definicja wypadku zbiorowego czy członka rodziny poszkodowanego. Projektowane zmiany mają charakter kompleksowy i porządkują obowiązujący stan prawny, dostosowując go do specyfiki służby w Policji.

KK

Pliki do pobrania