Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Centrum Obsługi Prezydencji ruszy 1 lipca

Komendant Główny Policji podpisał decyzję nr 196 z dnia 27 maja 2011 r. w prawie powołania i funkcjonowania Centrum Obsługi Prezydencji Komendy Głównej Policji.

Zgodnie z decyzją nad zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej czuwał będzie zespół pod nazwą Centrum Obsługi Prezydencji Komendy Głównej Policji.

Decyzja nr 196 określa skład zespołu i jego zadania, stanowi również, że pracę zespołu koordynuje dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP, a nadzór nad jego funkcjonowaniem sprawuje zastępca komendanta głównego Policji ds. prewencji.

COP będzie działał od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r.

KK

Pliki do pobrania