Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Rusza nabór na kursy dla policjantów pełniących służbę w kontyngentach

Wydział ds. Kontyngentów Policyjnych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji rozpoczyna nabór policjantów na kursy specjalistyczne, przygotowujące do służby poza granicami kraju, w kontyngentach policyjnych w charakterze ekspertów (tzw. kurs "UN").

Kolejna edycja takiego kursu ma być przeprowadzona w dniach 10 października – 05 grudnia 2011 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Raporty policjantów, kandydatów na kurs, należy kierować do Komendanta Głównego Policji, za pośrednictwem Dyrektora BMWP KGP, z zachowaniem drogi służbowej, w terminie wskazanym przez właściwe komórki kadrowe KWP, SP oraz Biura KGP – nie później jednak niż do 02 września 2011 roku. Rozpatrywane będą także raporty zaopiniowane negatywnie.

Kandydaci na uczestników szkolenia powinni spełniać następujące wymagania:

- znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie minimum B1/B2,
- staż służby min. 8 lat,
- bardzo dobry stan zdrowia,
- minimum dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu pojazdów mechanicznych (aktualne prawo jazdy kat. „B”),
- unormowana sytuacja rodzinna,
- umiejętność pracy w zespole.

Egzamin kwalifikujący do udziału w szkoleniu obejmować będzie:

- znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie),
- umiejętność prowadzenia samochodu osobowego.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w terminie 21 – 22 września 2011 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.