Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policjant mobilny

Kiedy ten numer „Policji 997” trafi do jednostek, blisko tysiąc dochodzeniowców w całej Polsce będzie dokumentować zdarzenia na wzmocnionych urządzeniach mobilnych, czyli tabletach z aplikacją e Posterunek. Narzędzie to zostało zaprezentowane w kwietniu na V Międzynarodowej Konferencji Policyjnej „Nauka i innowacje a system bezpieczeństwa państwa”.

Skrócenie czasu dokumentowania czynności procesowych i rejestracyjnych dla około 15 tysięcy policjantów prowadzących czynności dochodzeniowo śledcze, możliwość wielokrotnego wykorzystywania tych samych danych, szybki dostęp do informacji w ramach prowadzonych postępowań, kompleksowa obsługa zdarzeń poza jednostkami Policji, poprawa jakości wytwarzanych dokumentów, podniesienie komfortu klientów Policji oraz pracy policjantów, nowe możliwości nadzoru nad postępowaniem zarówno ze strony przełożonych, jak i prokuratorów – to podstawowe zalety nowego narzędzia teleinformatycznego, wdrożonego pod nazwą e Posterunek.

Z ELEKTRONIKĄ DO ZDARZENIA

Wyposażony w nowe narzędzie policjant, udając się na miejsce zdarzenia, będzie mógł elektronicznie dokumentować czynności w postępowaniu przygotowawczym i wyjaśniającym w sprawach o wykroczenia oraz określone w procedurze karnej (np. protokół oględzin, protokół przesłuchania świadka, notatka urzędowa, zdjęcia). Będzie miał też możliwość wydrukowania dokumentów na miejscu i przekazania do podpisu osobom uczestniczącym w danej czynności. Wypełniając kolejne dokumenty, nie będzie musiał za każdym razem wpisywać do nich powtarzających się danych. Nazwisko, data czy numer wpisane raz, pojawią się w odpowiednim miejscu we wszystkich kolejno wypełnianych drukach procesowych.

TABLET

Do tego celu policjanci z dochodzeniówki zostaną wyposażeni w tablety z odpowiednią aplikacją. Kupiono ich około tysiąca. Średnio więc każda jednostka Policji w terenie dostanie po trzy sztuki. Tablet ma szelki, dzięki czemu można z niego korzystać w terenie, ekran można ustawić pod dowolnym kątem, a nawet obrócić go tak, aby np. osoba przesłuchiwana mogła widzieć tekst protokołu, który ma podpisać, przed jego wydrukowaniem. Urządzenie jest wzmocnione, dzięki czemu niestraszna mu wilgoć, a nawet upadek z wysokości około metra.
W skład zestawu wchodzą mobilna drukarka i aparat cyfrowy.

APLIKACJA

Aplikacja sama prowadzi użytkownika, podpowiadając, jakie należy wykonać czynności. Zawiera też katalogi z wielu fachowych dziedzin, pozwalające używać właściwych określeń przy opisie miejsca zdarzenia, eliminując tzw. radosną twórczość. Dochodzeniowcy, którzy testują aplikację i sprzęt, zgłaszają swoje uwagi. Na ich podstawie e Posterunek będzie modyfikowany. Powstanie osobna nakładka dla służb ruchu drogowego z dostępem do wzorów dokumentów zgodnych z prawem unijnym.

INTERFEJS

Przewidziana jest też budowa interfejsu łączącego moduł procesowy z systemem centralnych baz danych KSIP. Chodzi o to, by system sam generował dokument statystyczny. Obecnie tą czynnością zajmuje się około 1000 pracowników Policji w całym kraju. Jak zapewnił nadinsp. Andrzej Trela, zastępca komendanta głównego Policji ds. logistyki – osoby te nie stracą pracy, a jedynie zostaną wykorzystane do innych zadań. Również skrócenie czasu pracy dochodzeniowców o około 30 proc. dzięki wprowadzeniu e Posterunku nie będzie skutkowało zmniejszeniem ich liczby. Policjanci będą mogli więcej uwagi poświęcić pracy merytorycznej, zamiast ręcznie wielokrotnie wklepywać te same dane.

– Wyeliminowanie przepisywania tych samych danych na każdym dokumencie to z pewnością główna, choć nie jedyna, zaleta nowego systemu – mówi asp. Elżbieta Kuszkowska, naczelnik Wydziału Kryminalnego i Techniki Kryminalistycznej KRP Warszawa Śródmieście. – Jeśli chodzi o wady, to zostały one przez nas usystematyzowane i mają zostać poprawione. Według mnie największy problem leży nie w samej aplikacji, ale w mentalności ludzi. Młodzi nie mają problemów z przyswajaniem sobie nowej techniki. Gorzej ze starszymi, którzy teraz muszą się przestawić, wyeliminować stare nawyki, no i nauczyć czegoś nowego. Podobnie było kiedyś z zamianą maszyny do pisania na klawiaturę komputera.

BYŁEM DUMNY

Warszawscy policjanci, którzy testowali nowy sprzęt, podzielili się swoimi spostrzeżeniami z kadrą kierowniczą Policji podczas narady 12 kwietnia br. Mł. asp. Wojciech Rafało z KRP Warszawa Śródmieście opowiadał o włamaniu do bankomatu, które dokumentował na nowym tablecie. Zdziwiony tym widokiem pracownik banku zapytał go, czy w Policji teraz tak się pracuje.
– I jak tam stałem, koło tego bankomatu, to byłem dumny – stwierdził policjant.

GŁOS ZAMIAST KLAWIATURY?

Okazuje się, że e Posterunek, jedna z najnowocześniejszych zdobyczy polskiej Policji, w najbliższym czasie może zostać jeszcze bardziej zrewolucjonizowany. Zamiast wpisywania za pomocą klawiatury w tablecie wszelkich danych, będzie można je… dyktować, a program sam zamieni słowa w tekst wypełniający odpowiednie rubryczki. Uczestnicy V Międzynarodowej Konferencji Policyjnej „Nauka i innowacje a system bezpieczeństwa państwa” sami mogli się o tym przekonać. Mówiąc do mikrofonu, na ekranie komputera widzieli pojawiający się równolegle tekst. Słowo w słowo taki sam.

O zastosowaniu tej możliwości w e Posterunku mówiła na konferencji dr hab. inż. Grażyna Demenko z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo sieciowego, omawiając zastosowania technologii automatycznego pozyskiwania i przetwarzania informacji słownych w Policji. Może więc już niedługo w tabletach nie będzie klawiatury, a jedynie mikrofon?

Tadeusz Noszczyński, IF
zdj. Andrzej Mitura


Dla tych, którzy testują

KONTAKT Z CENTRALNYM ADMINISTRATOREM TECHNICZNYM
e mail internet : eposterunek@policja.gov.pl
e mail PSTD : eposterunek@blii.kgp.policja
Forum PSTD : http://ppw.kgp.policja:8082/portal/
Telefon: (72) 15808