Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

O zbrodni katyńskiej w Katowicach

Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zorganizowały dziś konferencję naukową z okazji 71. rocznicy zbrodni katyńskiej.

W ten sposób uczczono pamięć funkcjonariuszy przedwojennej Policji Województwa Śląskiego, którzy dostali się do niewoli sowieckiej. Wielu z nich spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje.

Na konferencji zorganizowanej w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego można było wysłuchać referatów na temat historii autonomicznej formacji policyjnej, działającej na tych terenach przed wojną.

W Katowicach przy komendzie wojewódzkiej w Grobie Policjanta Polskiego pochowane są anonimowe szczątki policjanta – ofiary zbrodni katyńskiej – wydobyte w czasie ekshumacji na cmentarzysku w Miednoje. 15 kwietnia w tym miejscu odbędą się uroczystości upamiętniające zbrodnię sprzed 71 lat.

P.Ost.