Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Co dalej z technikami?

Podczas narady 12 kwietnia br. kadra kierownicza Policji poznała wyniki pracy zespołu roboczego, który opracowuje projekt przekształceń organizacyjnych komórek techniki kryminalistycznej w Policji.

Od września 2010 r. zespół spotykał się czterokrotnie. Insp. Marek Dyjasz, szef zespołu, przedstawił dwie koncepcje reformy struktur TK.
Pierwsza przewiduje powołanie wydziałów TK w komendach wojewódzkich. Druga – zarządzanie technikami przez laboratoria kryminalistyczne. Wśród 31 członków zespołu żadna z opcji nie uzyskała zdecydowanej większości.
O opinie na temat koncepcji zostaną niebawem poproszeni wszyscy komendanci wojewódzcy.
Przypomnijmy: dyskusja o przyszłości techników trwa od 2008 r., kiedy to ruszyły pilotażowe programy łączenia komórek TK w struktury ponadpowiatowe. W polskiej Policji jest 1775 stanowisk techników kryminalistycznych (w tym 35 wakatów).