Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowelizacja ojcowska

Prawo do urlopu ojcowskiego, zwanego też tacierzyńskim, będzie zapisane w ustawie o Policji.

Posłowie znowelizowali ją wraz z ustawami dotyczącymi Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
Kodeks pracy wprowadził tygodniowe urlopy ojcowskie w 2010 roku. Od 2012 roku ojcowie będą mieli prawo do dwóch tygodni wolnego związanego z urodzeniem się potomka.