Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Od dziś funkcjonariusze bardziej chronieni

Ochrona prawna funkcjonariuszy publicznych, którzy z racji pełnionych obowiązków są w największym stopniu narażeni na niebezpieczeństwo osobiste uległa wzmocnieniu. Wchodząca dziś w życie nowelizacja m.in. Kodeksu karnego rozciąga ochronę prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych także na obywateli, którzy pomimo braku obowiązku, reagują na dostrzeżone naruszenia prawa i występują w obronie bezpieczeństwa publicznego.

Zmianie uległy przepisy dotyczące zabójstwa – kara przewidziana za typ kwalifikowany będzie też dotyczyła zabójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Kara ta jednak także uległa zmianie. Do kary 25 lat pozbawienia wolności i kary dożywotniego pozbawienia wolności dopisano bowiem karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 12 lat.

Modyfikacji uległy także przepisy dotyczące czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę przybraną mu do pomocy. Przede wszystkim zmieniono zapis który zawężał liczbę atakujących do co najmniej trzech. Obecnie napaści mogą się dopuścić także dwie osoby – oczywiście działające wspólnie i w porozumieniu.

Nowelizacja wprowadziła też do KK typ kwalifikowany czynnej napaści i tak jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Sankcja za typ podstawowy pozostała bez zmian.

Zmiany wprowadzone omawianą nowelizacją do Kodeksu karnego objęły także Ustawę o Policji. W art. 66 dodano ustęp drugi, który rozciąga ochronę przewidzianą w kodeksie dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, na policjantów, którzy podejmują interwencję poza czasem służby.

Więcej informacji na temat zmian w Kodeksie karnym i ustawie o policji w najbliższym numerze miesięcznika ‘Policja 997”.