Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Handel ludźmi w CBŚ

Centralny Zespół do walki z Handlem Ludźmi rozkazem organizacyjnym nr 1 Komendanta Głównego Policji z 7 stycznia 2011 r. został włączony do struktury etatowej Centralnego Biura Śledczego.

Decyzja ta jest konsekwencją zmiany zarządzenia nr 1960 Komendanta Głównego Policji w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji, która nastąpiła w grudniu ubiegłego roku. W § 1 pkt 2 tegoż zarządzenia zapisano, że nadzorowanie, organizowanie i wspieranie realizowanych w jednostkach organizacyjnych Policji zadań w zakresie zwalczania przestępczości związanej z handlem ludźmi należą do zadań Centralnego Biura Śledczego.