Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Spis treści

TYLKO SŁUŻBA

Budżet Policji

Będzie więcej – w tym roku budżet Policji ma przekroczyć 8 mld zł

Emerytury mundurowe

Związki – rząd: rozmowy trwają – o rezultatach dotychczasowych rozmów mówi Antoni Duda, przewodniczący NSZZ Policjantów

KRAJ

Rozmaitości

Certyfikat odnowiony; O Euro 2012 na Dolnym Śląsku; Nowela ustawy o Policji i kodeksu karnego; Egzamin na detektywa; Przeciw obojętności; Policjant schludny w mundurze

TYLKO SŁUŻBA

Bank Dobrych Praktyk Prewencyjnych

Pomysł na zimowy szczyt – zapobieganie włamaniom do samochodów na parkingach przy pensjonatach i hotelach oraz zapobieganie kradzieżom nart z wypożyczalni w stacji narciarskiej

Bezpieczeństwo na stokach

Biała służba – od 22 grudnia 2010 r. obowiązuje Zarządzenie KGP w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę patrolową na zorganizowanych terenach narciarskich

PRAWO

Klauzule Tajności

Nowe zasady klasyfikowania informacji niejawnych – obowiązują od 2 stycznia 2011 r.

TYLKO SŁUŻBA

Poszukiwania

Zaginiona zamordowana – po przeszło czterech latach bielscy policjanci ustalili i zatrzymali sprawcę zabójstwa 20-letniej mieszkanki Czechowic-Dziedzic

TYLKO ŻYCIE

Komunikator zamiast konfliktu

Przychodzi klient do... – Rozmowa ze Zbigniewem Kowalskim, który przeszkolił już osiem tysięcy lekarzy

Razem przeciw przemocy

Wszystko zależy od człowieka – mówi Krzysztof Kordel, rzecznik praw lekarza, prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej

Medycy zagrożeni – działania zapobiegawcze NIL i Policji, aby ograniczyć agresję pacjentów wobec pracowników ochrony zdrowia

TYLKO SŁUŻBA

Wątpliwości policjantów

Pytania i odpowiedzi – czas służby

TYLKO ŻYCIE

Przeciw przemocy

Mężczyźni z białą wstążką – laureaci wyróżnienia przyznawanego mężczyznom, którzy aktywnie przeciwstawiają się przemocy i dyskryminacji wobec kobiet

Pomagać trzeba chcieć – rozmowa ze st. sierż. Tomaszem Pietrzakiem i podinsp. Kazimierzem Walijewskim, pomysłodawcami Wyróżnienia Białej Wstążki

Misja: pomoc – rozmowa z Urszulą Nowakowską, prezes Centrum Praw Kobiet

Z NAMI

Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Ponad podziałami – PPBW to płaszczyzna współpracy środowisk związanych z bezpieczeństwem

TYLKO SŁUŻBA

Logistyka

Nowocześnie w Policji – po sporych zakupach sprzętu dla Policji w 2010 r. w roku 2011 ma być jeszcze lepiej

W sytuacjach kryzysowych

Warsztaty z emocji – inicjatywa białostockich policjantów, jak radzić sobie ze stresem związanym z pełnieniem służby w Policji

PASJE

Rekonstruktorzy stanu wojennego

13 grudnia roku pamiętnego – rekonstrukcja upamiętniająca wprowadzenie stanu wojennego

HISTORIA

By pamięć trwała

Śląskie pomniki – obelisk, wystawa i wydawnictwo

TYLKO SŁUŻBA

Logistyka

Atrakcyjni bezpieczeństwem – dolnośląska policja aktywnie pozyskuje środki z funduszy strukturalnych UE

POLICYJNY PITAWAL

Przedwojenna dyscyplina

„Ideały” w mundurach – przedwojenna policyjna formacja borykała się z niewłaściwymi postawami swych funkcjonariuszy

ŚWIAT

Korea Południowa

60 lat później – konferencja poświęcona rocznicy wybuchu wojny koreańskiej, uczestniczył w niej polski policjant kom. Jarosław Gockowski

PRAWO

Nowe przepisy

Opiniowanie – weszło w życie rozporządzenie MSWiA w sprawie opiniowania służbowego policjantów

SPORT

Rozmaitości

Policjant mistrzem świata; Mielno 2010; Medale dla Ełku

TYLKO SŁUŻBA

Bank Dobrych Praktyk Prewencyjnych

Kryształowa kula dla Bezpiecznego seniora – europejską nagrodę Zapobiegania Przestępczości za 2010 r. otrzymał projekt KEP w Szczecinie

zdjęcie na okładce Mikołaj Urbański

Uwaga Czytelnicy!
Nowe zasady prenumeraty miesięcznika „Policja 997” (w stopce redakcyjnej) i na stronie internetowej