Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Uwaga Czytelnicy!

Od 1 stycznia 2011 r. zmieniają się zasady prenumerowania miesięcznika „Policja 997”. Zamówienia na prenumeratę przyjmuje redakcja.

Zamówienia na prenumeratę:

Redakcja Czasopisma „Policja 997”
ul. Domaniewska 36/38
02-514 Warszawa 12

tel. 22 60 160 86, 22 60 161 26, faks 22 60 168 67
e-mail: k.chrzanowski@policja.gov.pl

Cena prenumeraty rocznej miesięcznika „Policja 997” – 36 zł

Płatników VAT prosimy o podanie numeru NIP.
Zamówienie zostanie zrealizowane po opłaceniu wysłanej do Zamawiającego faktury lub po dokonaniu przez Zamawiającego wpłaty na konto:

Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa
NBP O/O Warszawa
18 1010 1010 0071 2622 3100 0000

W tytule wpłaty prosimy wpisać: „Prenumerata Policji 997”
Składając zamówienie prosimy określić jaką formę płatności Państwo wybierają.
Wpłaty niepoprzedzone zamówieniem będą zwracane bez realizacji.

Egzemplarze miesięcznika w policyjnej dystrybucji wewnętrznej są bezpłatne.