Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowy protokół do zarządzenia nr 496/2004

29 listopada komendant główny Policji podpisał zarządzenie nr 1789 zmieniające Zarządzenie w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu – wejdzie ono w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Zostanie opublikowane w najbliższym Dzienniku Urzędowym KGP.

Nowelizacja zarządzenia nr 496 z 25 maja 2004 r. wprowadza nowy wzór protokołu z przebiegu badania trzeźwości urządzeniem elektronicznym, w którym zrezygnowano m.in. z tłumaczenia zapisów na języki obce.

AW
 

Pliki do pobrania