Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zmian w dotychczasowym umundurowaniu służbowym nie będzie

Biuro Logistyki Policji, Biuro Prewencji, Główny Sztab Policji i Biuro Ruchu Drogowego KGP, uznały, że nie należy wymieniać obecnych mundurów na mundury wykonane z tkanin trudnopalnych.

Zdaniem przedstawicieli wspomnianych biur umundurowanie o parametrach trudnopalnych dla policjantów służb prewencyjnych byłoby cięższe i trudniej przepuszczałoby powietrze, co znacząco obniżyłoby komfort służby.

Stanowisko biur zostało zaakceptowane przez zastępcę komendanta głównego Policji ds. logistyki insp. Andrzeja Trelę.