Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowe mundury opublikowane

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie umundurowania policjantów zostało opublikowane 12 czerwca w Dzienniku Ustaw nr 90. Oznacza to, że wejdzie ono w życie 27 czerwca 2009 r.

Rozporządzenie określa rodzaje ubiorów (służbowy, wyjściowy, galowy, ćwiczebny), dystynkcji i znaków identyfikacyjnych policjantów, a także sposoby ich noszenia – także odznaczeń, medali i odznak. Rozporządzenie zawiera też normy, jakie policjanci muszą spełniać, np. policjanci mianowani na okres służby przygotowawczej i kandydaci w przypadku zwolnienia ze służby muszą zwrócić umundurowanie. Takiego obowiązku nie mają natomiast policjanci mianowani na stałe.

Zobacz: treść rozporządzenia (plik pdf).