Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Przesunięcia w ustawie modernizacyjnej

Rada Ministrów, na ostatnim posiedzeniu, przyjęła projekt ustawy modernizacyjnej. Nowelizacja zmieni okres obowiązywania programu, przedłużając go o dwa lata, czyli do końca 2011 r.

Minister spraw wewnętrznych i administracji zaproponował, aby z ogólnej kwoty 2.583.105 tys. zł przewidzianych do wydatkowania w roku bieżącym, na rok 2010 przenieść 491.504 tys. zł, a na 2011 r. przenieść kwotę 102.000 tys. zł. Oznacza to, że w roku 2009 na realizację zadań przewidzianych w programie pozostanie kwota w wysokości 1.989.601 tys. zł.

Przeniesienie części wydatków na 2011 r. jest związane z ograniczeniem tegorocznych wydatków budżetowych. Środki, które mają być przeniesione z 2009 r. na 2010 r. w poszczególnych formacjach służb mundurowych przedstawiają się następująco: Policja - 352.532 tys. zł, Straż Graniczna - 49.010 tys. zł, Państwowa Straż Pożarna - 78.405 tys. zł, Biuro Ochrony Rządu - 11.557 tys. zł.

W 2011 r. zaplanowano wydatkowanie: Policja - 69.445 tys. zł, Straż Graniczna - 12.845 tys. zł, Państwowa Straż Pożarna - 12.500 tys. zł, Biuro Ochrony Rządu - 7.200 tys. zł.