Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

KGP zaczyna od siebie

Od 1 maja br. Komenda Główna Policji zmienia zasady obsługi transportowej swoich komórek organizacyjnych.

Dotychczas obsługiwało je 57 samochodów. Teraz, w utworzonej Kolumnie Wsparcia Transportowego, zostanie 12 aut. 24 samochody trafią do terenowych jednostek Policji. Pozostałe nadal będą w dyspozycji niektórych biur, np. CBŚ, BOA, BWK, BSW, BŁiI, z uwagi na specyfikę ich działań. Logistyka, finanse i Gabinet KGP będą obsługiwane przez samochody kolumny.

- Spośród 23 kierowców biur 6 przechodzi do kolumny, pozostali do Wydziału Zabezpieczenia Obiektów Biura Logistyki Policji KGP – poinformował „Policję 997” podinsp. Tomasz Kowalczyk, dyrektor BLP KGP. – Odmłodzenie floty KGP pozwoliło również na zmniejszenie obsługi samochodów o 21 etatów, które przenieśliśmy do WZO BLP KGP.