Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Pierwsza pomoc przedmedyczna

- Rana brzucha z częściowym wypadnięciem jelit

Ranę brzucha powikłaną wypadaniem czy wypłynięciem jelit zabezpieczamy zgodnie z aktualnymi standardami.

Należy:
- wezwać pomoc medyczną,
- zidentyfikować obrażenie,
- nie wsuwać jelit do rany,
- zabezpieczyć opatrunkiem jałowym ranę, z której wypłynęły jelita,
- aby jelita nie wysychały, zabezpieczyć je opatrunkiem wilgotnym lub z folii,
- jeśli nie ma przeciwwskazań wynikających z rodzaju rany, czy też nie ma innych obrażeń, należy ułożyć poszkodowanego w pozycji z ugięciem nóg w kolanach,
- zapewnić poszkodowanemu komfort termiczny,
- do przyjazdu karetki nadzorować stan poszkodowanego.

1-3. Ranę, z której wypadły jelita, zabezpieczyć jałowym opatrunkiem gazowym. Jelita zabezpieczyć szczelnie opatrunkiem, wykorzystując woreczek foliowy celem ochrony przed wyschnięciem

4. Aby wzmocnić i utrzymać opatrunki rany i jelit, przykryj miejsce rany odpowiednią chustą trójkątną, nie stosując nadmiernego ucisku; końce chusty wsuń pod poszkodowanego

5. Ugnij nogi poszkodowanego w kolanach, wsuwając pod nie torbę, plecak, wałek z kurtki itp.

6. Nadzoruj stan poszkodowanego - jeśli jest przytomny, utrzymuj z nim kontakt słowny. U poszkodowanego nieprzytomnego dbaj o drożność dróg oddechowych, sprawdzaj świadomość

Do przyjazdu karetki nie zostawiaj poszkodowanego samego.

GRAŻYNA BARTUSZEK

Konsultacja Henryka Jędrzejko z CSP w Legionowie
zdj. Andrzej Mitura

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Artykuł w pełnej wersji przeczytacie w tradycyjnym - papierowym wydaniu miesięcznika POLICJA 997.