Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Szlabany w górę

- Polska w strefie Schengen

 

Euforia z otwarcia granic już opadła. Podróżni przyzwyczajają się, że w miejscach dawnych kontroli teraz hula tylko wiatr. Strażnicy opuścili przejścia graniczne z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Gorąco zrobiło się natomiast na Wschodzie, gdzie protestują celnicy.

O północy z 20 na 21 grudnia ub.r. Polska weszła w strefę Schengen. Zniknęły granice z Litwą, Słowacją, Czechami, Niemcami i morska. Z kraju do kraju można dostać się o dowolnej porze, wykorzystując jakąkolwiek drogę lub ścieżkę na szlaku turystycznym.

(...)

DO 100 KM

Podlaskie jednostki przygraniczne zostały wyposażone w komputery i środki łączności. Komendy przy drogach przelotowych dostały szybkie, nieoznakowane samochody z wideorejestratorami.

- W trakcie ćwiczeń pościgu transgranicznego nasz radiowóz w pogoni za przestępcą wjechał na Litwę - opowiada komendant Rutkowski. - Okazało się, że w odległości 20 km od granicy miał cały czas łączność z dyżurnym po stronie polskiej!

(...)

- Kiedyś bywało tak, że bandyci zrobili u nas rozbój i zaraz gnali przez granicę. Pół godziny i byli na Słowacji, a wtedy szukaj wiatru w polu - dodaje insp. Józef Gdański, I zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie. - Przestępczość od dawna nie zna granic, dobrze, że teraz i my ich nie mamy.

PAWEŁ OSTASZEWSKI

zdj. autor, Izabela Szymczuk KG SG (1)

Najpierw kontrola została zniesiona na granicy drogowej między Niemcami i Francją. Stało się to na mocy porozumienia z 13 czerwca 1984 r. zawartego między obu krajami w Saarbrücken. Porozumienie o stopniowym znoszeniu kontroli granicznych między krajami Beneluksu, Francją i RFN podpisano w miasteczku Schengen w Luksemburgu 14 czerwca 1985 r. Potem do układu dołączyły kolejne kraje. Obecnie strefę Schengen tworzą wszystkie państwa Unii Europejskiej, poza Wielką Brytanią, Irlandią, Rumunią, Bułgarią i Cyprem oraz Norwegia i Islandia, które do UE nie należą.

Na przejściach drogowych i morskich kontrole graniczne zostały zniesione w Polsce w nocy z 20 na 21 grudnia ub.r. Na przejściach lotniczych, oczywiście tylko z krajami strefy Schengen, ma się to stać do 31 marca br.

Policja wykonała gigantyczną pracę, budując struktury biura SIRENE, cały NSIS, a obecnie administrując systemem. W wydziale SIRENE KGP pracuje 48 osób (docelowo 60). 29 to policjanci, reszta pracownicy cywilni.

SŁOWNICZEK

SIS - System Informacyjny Schengen

CSIS - Centralny System Informacyjny Schengen

NSIS - Krajowy System Informacyjny Schengen

HIT - trafienie w SIS

SISone4All - rozwiązanie tymczasowe, zaproponowane przez Portugalię podczas jej prezydencji w UE, dzięki któremu 21 grudnia ub.r. polskie szlabany mogły pójść w górę. Wobec przedłużających się prac nad SIS II Portugalia udostępniła swój interfejs krajowy dla nowych członków unii, aby mogli korzystać z bazy danych SIS.

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Artykuł w pełnej wersji przeczytacie w tradycyjnym - papierowym wydaniu miesięcznika POLICJA 997.