Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Do Policji? Oj, nie...

Świętochłowice - jedno z typowych miasteczek śląskiej aglomeracji. Jedna z typowych śląskich komend miejskich - 118 etatów, 8 proc. wakatów. By zapełnić je, zwrócono się z prośbą o pomoc do Powiatowego Urzędu Pracy.

 

 

 

- Wśród poszukujących pracy urzędnicy PUP wytypowali 50 osób, które spełniały wymagania związane z wykształceniem i stosunkiem do służby wojskowej - mówi nadkom. Leszek Pomietło, były kadrowiec z KMP w Świętochłowicach. - Pod koniec sierpnia odbyło się spotkanie, na które przyszło 14 osób. Dwie pobrały kwestionariusze osobowe, później jedna złożyła wypełniony druk, deklarując chęć pracy w Policji.

KOLEDZY BY SIĘ ŚMIALI

Ta oferta ważna była do 19 listopada, ale plakat zachęcający do wstąpienia w szeregi Policji wciąż wisi wśród innych ogłoszeń. Informacje o naborze ukazują się też raz w tygodniu w lokalnej telewizji, "Dzienniku Zachodnim" i "Gońcu Górnośląskim". Niestety, odzew jest znikomy.

(...)

Nie traćmy kadr

Od początku swego istnienia Policja boryka się z wakatami i naborem chętnych do zostania stróżami prawa.

- Nie ma problemu z przyjęciami - mówi tymczasem podinsp. Jacek Gil, zastępca dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP. - Ważne, byśmy nie tracili kadr.

Rzut oka na wykresy ilustrujące fluktuację zatrudnienia w Policji dowodzi, że osąd ten jest trafny. W latach 1990-1991 odeszło ponad 15 tys. osób, ale zatrudniło się ponad 24 tys. Później z reguły liczba przyjętych przewyższała liczbę odchodzących. Wyjątkiem były lata 1997-1998 oraz rok 2002. Również ostatnie lata - od 2005 do dziś charakteryzuje przewaga odejść nad przyjęciami. To efekt "deesbekizacji" i "dezomolizacji" Policji.

HASŁA SZKODZĄ

- Widać, że policjanci reagują na takie hasła, podobnie jak na zapowiedzi zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym - mówi podinsp. Gil. - Jeśli będą się pojawiać nowe hasła polityczne lub próby wydłużenia okresu, po którym zyskuje się prawo do emerytury, grożą nam kolejne fale odejść. Dotyczyć to będzie właśnie tej licznej grupy przyjętej na początku lat 90., która już nabyła albo za chwilę uzyska uprawnienia emerytalne. Tymczasem są to ludzie najbardziej wartościowi dla Policji, mający już duże doświadczenie, mogący zostawać kierownikami jednostek, menedżerami. Nie stać nas na ich utratę.

Z czasem zapewne miejsca odchodzących zajmą nowi. Ułatwienia w systemie doboru mogą zwiększyć liczbę zatrudnianych.

ZMIANA CO 15 LAT?

- Obecny dobór toczy się jeszcze według starych procedur, ale widać, że więcej osób złożyło podania i będzie przyjmowanych według nowych reguł - mówi dyrektor. - O efektach będziemy mogli mówić za dwa, trzy miesiące, bo tyle trwa opracowanie kandydata. Nie w tym jednak rzecz. Możemy bowiem przyjmować nawet i po 15 tysięcy ludzi miesięcznie, tylko pytanie, jak szybko wymienimy kadry. Statystyczny policjant pracuje 23 lata, tak było dotychczas. Przy obecnym tempie odejść z Policji cała formacja zostanie wymieniona w niecałe 15 lat. Nie stać nas na taką fluktuację kadr. Spójrzmy na koszt szkolenia, głównie podstawowego. Wychodzi na to, że za duże pieniądze szkolimy pracowników dla innych instytucji, bo nie ma co ukrywać - policjanci są poszukiwani na rynku pracy i firmy drenują Policję.

PRZEMYSŁAW KACAK
tabele: Biuro Kadr i Szkolenia KGP

ZMIANY W SYSTEMIE DOBORU

Dotychczasowe zasady doboru
- rozporządzenie z 23 stycznia 2006 r.

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem z 30 sierpnia 2007 r.

1. Dobór do służby prowadzony jest akcyjnie. Rozpoczyna go ogłoszenie Komendanta Głównego Policji, określające terminy i limity przyjęć, co daje możliwość składania wymaganych dokumentów.

1. Dobór do służby prowadzony będzie w sposób ciągły. Procedura rozpoczyna się z chwilą złożenia wymaganych dokumentów przez kandydata.

2. Obowiązek przedłożenia zaświadczenia przez kandydata do służby z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

2. Kandydat nie składa zaświadczenia z KRK. Policja realizuje to sprawdzenie w ramach postępowania sprawdzającego.

3. Test wiedzy jako etap postępowania kwalifikacyjnego ma charakter selekcyjny. Uzyskanie min. 25 pkt z 40 możliwych zalicza ten etap.

3. Test wiedzy ma charakter rankingowy. Kandydat bez względu na uzyskaną liczbę punktów będzie kierowany na kolejny etap, tj. ocena sprawności fizycznej.

4.Uzyskanie wyniku negatywnego z etapu postępowania kwalifikacyjnego: test wiedzy, ocena sprawności fizycznej, wywiad zorganizowany skutkuje przerwaniem postępowania kwalifikacyjnego. Kandydat może ponownie przystąpić do procedury doboru dopiero po ogłoszeniu przez Komendanta Głównego Policji nowych terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

4. Wynik negatywny z oceny sprawności fizycznej lub wywiadu zorganizowanego kandydat będzie mógł poprawić, jeżeli w terminie od 30 do 60 dni od dnia, w którym uzyskał ten wynik, złoży oświadczenie, że w dalszym ciągu ubiega się o przyjęcie do służby w Policji.
Wtedy w najbliższym terminie przystąpi do poprawy tego etapu. Jeżeli ponownie uzyska wynik negatywny, będzie mógł przystąpić po raz kolejny do procedury doboru po upływie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego.

5. Kandydat na członka personelu lotniczego w Policji - uproszczona procedura doboru do służby w Policji. 

5. Uproszczona procedura doboru do służby w Policji poszerzona została o kandydatów na członków personelu medycznego w oddziałach prewencji Policji.

6. Kandydaci posiadający wykształcenie wyższe drugiego stopnia (mgr lub inne równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (administracja, prawo, ekonomia, socjologia, psychologia, politologia i informatyka) uzyskują dodatkowe punkty, tj. 18.
Kandydaci posiadający wykształcenie wyższe drugiego stopnia (mgr lub równorzędne) o innym kierunku uzyskują dodatkowe punkty, tj. 16.

6. Kandydaci posiadający wykształcenie wyższe drugiego stopnia (mgr lub inne równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (administracja, prawo, ekonomia i informatyka) uzyskują dodatkowe punkty, tj. 18.
Kandydaci posiadający wykształcenie wyższe drugiego stopnia (mgr lub równorzędne) o innym kierunku uzyskują dodatkowe punkty, tj. 14.

 

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Artykuł w pełnej wersji przeczytacie w tradycyjnym - papierowym wydaniu miesięcznika POLICJA 997.