Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Ma być prościej

- przekonuje podinsp. Krzysztof Łaszkiewicz, dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGP

Z podinsp. Krzysztofem Łaszkiewiczem, dyrektorem Biura Kadr i Szkolenia KGP, rozmawia Paweł Chojecki.

W październiku ("Koniec fikcji") rozmawialiśmy o planowanych zmianach w policyjnym szkolnictwie. Są już kluczowe rozporządzenia. Które z prezentowanych wtedy pomysłów wchodzą w życie?

- Wszystkie. Idea zmian wynika z prak-tyki. Impuls dała kontrola NIK z 2005 roku. Wszyscy mieli dosyć fikcji, na przykład egzaminów na stopnie policyjne oraz obowiązkowych szkoleń specjalistycznych.

(...)

Nie ma już szkoleń specjalistycznych.

- Zostały wykreślone, ale to nie znaczy, że średniego poziomu doskonalenia nie ma. Zamieniamy je na kursy w ramach doskonalenia zawodowego. Wreszcie będzie efektywnie.

Kto będzie je prowadził?

- Kursy centralne - nadal szkoły policyjne. Komendy nie mają możliwości wykształcenia specjalisty w zakresie np. jazdy motocyklem. Pozostaje więc kurs centralny. Komendy wojewódzkie natomiast mogą dokształcać policjantów np. w zakresie ruchu drogowego. Doskonalenie zawodowe policjantów reguluje teraz rozporządzenie. Przestała obowiązywać decyzja 313 KGP, która była nieczytelna i nieakceptowana przez środowisko. Przeniesienie doskonalenia zawodowego w gestię komendantów wojewódzkich sprawia, że mają swobodę w zakresie organizacji lokalnych kursów doskonalenia w miejscu pełnienia służby.

(...)

Weszło w życie rozporządzenie dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i stażu policjantów, które są wymagane na różnych stanowiskach.

- To przede wszystkim uproszczenie przepisów. Poprzednie były niejasne i zagmatwane. Sporo zmian dotyczy stażu. A najważniejsza - szkoleń specjalistycznych. Dziś nie są one wymagane np. dla dzielnicowych czy dyżurnych. Kolejna ważna sprawa to w slangu kadrowców "gruba czerwona linia": od tej pory nie ma już zastanawiania się, kto jakie szkolenia ukończył, a jakich nie. I to jest prawdziwy koniec fikcji. Jest jedno obowiązkowe szkolenie - podstawowe, sześciomiesięczne, jednolite dla wszystkich.

(...)

Egzaminów na stopień sierżanta i aspiranta już nie będzie.

- Nie, mianuje przełożony. Natomiast żeby być oficerem, trzeba ukończyć szkolenie dla absolwentów szkół wyższych zakończone egzaminem. Potem zdać egzamin oficerski. Rozporządzenie w tej sprawie jest już podpisane.

Co z naborem do Policji? Ciągle są wakaty.

- Rzeczywiście jest około 7000 wakatów, ale to stan porównywalny z latami poprzednimi. Rynek pracy się zmienia. Lada chwila ma być podpisane nowe rozporządzenie o doborze do Policji, które usprawni zasady przyjęć. Przede wszystkim nabór będzie ciągły, nie akcyjny. Trzeba też pamiętać, że od niedawna możemy przyjmować do Policji ludzi z innych formacji i to się dzieje. Codziennie podpisuję takie raporty. Wielu ludzi przyjmujemy po służbie kandydackiej. Sporo stanowisk ucywilniliśmy, przesuwając etaty policyjne do służb patrolowych.

Oczywiście, że zamierzamy przyjąć tylu ludzi, ilu się da, jednak nie wiadomo, ilu kandydatów przejdzie procedurę i jak będzie kształtował się rynek pracy. Na pewno nie obniżymy kryteriów.

(...)

zdj. Paweł Ostaszewski

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe - Dz.U. 2007 nr 123, poz. 857.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji - Dz.U. 2007 nr 126, poz. 877.

- Rozporządzenie MSWiA w sprawie doboru do Policji - czeka na podpis ministra SWiA, a rozporządzenie MSWiA w sprawie mianowania na stopnie jest podpisane, czeka na wejście w życie.

 

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.