Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wszystkich oceniać nagradzać najlepszych

Niełatwo wypracować uniwersalny sposób oceny jednostek Policji. Taki system musi uwzględniać specyfikę regionów, a jednocześnie rzetelnie wskazywać liderów w walce z przestępczością. Już w tym roku wyróżniające się jednostki dostaną więcej pieniędzy na premie.

W grudniu ub.r. komendant główny Policji Marek Bieńkowski powołał specjalny zespół, który pracuje nad nowymi zasadami oceniania komend wojewódzkich.

(...)

Przewodniczący zespołu nadinsp. Henryk Tusiński, komendant wojewódzki Policji w Poznaniu, podkreśla, że tworzony projekt należy poddać szerokiej konsultacji, aby policjanci mogli wyrazić swoje zdanie, przedstawić doświadczenia i pomysły. Po przeanalizowaniu wszystkich sygnałów wyniki trafią do nadinsp. Ryszarda Siewierskiego, pierwszego zastępcy komendanta głównego Policji.

(...)

Statystyka inaczej
- Tworzony system oceniania nie będzie wymagał nowych zestawień, sprawozdań czy formularzy ani angażował dodatkowych pracowników. Możemy go zbudować z elementów, które od dawna istnieją - wyjaśnia nadinsp. Tusiński.

(...)

- Posługiwanie się tylko statystyką zawsze daje niepełny obraz sytuacji. Jeżeli sondaże mają być wartościowym elementem oceny, to należy respondentom zadawać takie pytania, aby uzyskać odpowiedzi dotyczące jakości pracy w konkretnych jednostkach - mówi członek zespołu podkom. Paweł Suchanek, p.o. dyrektora Gabinetu KGP.

(...)

Zgodnie z powstającym projektem, po zakończeniu każdego kwartału komendant główny Policji przekaże znaczące fundusze na nagrody specjalne tym komendom wojewódzkim, które uzyskają najlepsze wyniki w ograniczaniu przestępczości.

PAWEŁ CHOJECKI

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.