Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

MOŻEMY POMÓC!


Tadeusz Bartosik Służba

Sierżant sztabowy Tadeusz Bartosik - policjant - był wśród osób, które zginęły w katastrofie po zawaleniu się hali targowej w Katowicach.

W sobotnie popołudnie (28 stycznia br.) pełnił służbę. Do jego zadań należało zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wystawy gołębi. W czasie katastrofy ratował osoby usiłujące wydostać się z hali wystawowej...

Jego partner, który, również ratując uczestników wystawy, zdołał się wydostać ze zgliszcz, poszukiwał go bezpośrednio po tragedii. Dzwonił do niego. Telefon komórkowy Tadeusza Bartosika nie odpowiadał...

Około 1.00 w niedzielę (29 stycznia) znaleziono sierżanta Bartosika. Nie żył.

Policjant osierocił żonę i 10-letniego syna. W nocy o tragedii rodzinę poinformowali policyjni psychologowie oraz dowódcy z oddziału prewencji, w którym służył. Śląski komendant wojewódzki roztoczył opiekę nad rodziną poległego na służbie funkcjonariusza.

- To wielka tragedia dla najbliższych, ale także dla nas, policjantów - powiedział komendant główny Marek Bieńkowski. - Każdy z funkcjonariuszy ślubuje służyć z narażeniem życia. Przychodzi czas, gdy słowa przysięgi się wypełniają. Sierżant Bartosik zginął jak bohater.

MOŻEMY POMÓC
RODZINOM POLEGŁYCH POLICJANTÓW

Fundacja powstała w 1997 roku z inicjatywy nadinspektora Marka Papały. Udziela pomocy rodzinom osieroconym przez funkcjonariuszy, którzy ponieśli śmierć podczas wykonywania obowiązków służbowych. Największą wagę przywiązuje do kształcenia dzieci - najsłabiej sytuowanym opłaca czesne za studia, akademik, stancje.

Przy rozliczaniu się z podatku dochodowego za rok 2005 można przeznaczyć 1 proc. kwoty należnej fiskusowi na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Jest to możliwe, ponieważ fundacja została zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego (nr KRS 0000101309).

Podajemy numer konta fundacji:
PKO BP SA VI O/Warszawa 74 1020 1068 0000 1802 0059 9167

FORMULARZ PRZEKAZU DO POBRANIA na stronie:  policja.pl w dziale:
"Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach".
Opłata pocztowa 1 zł.

Aby przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, najpierw należy obliczyć należny za 2005 r. podatek dochodowy. Następnie wyliczyć, ile wynosi jeden procent tej kwoty. Tę właśnie sumę wpłacamy, za pośrednictwem banku lub poczty, na konto takiej organizacji. 

Wypełniając zeznanie roczne (PIT), w odpowiedniej rubryce wpisujemy sumę, którą przekazaliśmy. Należy pamiętać, że zaokrąglamy ją do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Dzięki odpisom na rzecz organizacji pożytku publicznego pomniejszony zostaje podatek i, jeżeli wychodzi nam nadpłata, wtedy urząd skarbowy dolicza do niej kwotę 1 proc., jeżeli mamy niedopłatę, to pomniejsza ją o 1 procent.
Zmniejszenie podatku nastąpi wtedy, gdy wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego dokonana została od 1 maja do 31 grudnia 2005 r. oraz od stycznia 2006 r. do dnia złożenia zeznania podatkowego za rok 2005, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2006 r.

Należy pamiętać, że 1-procentowe zmniejszenie podatku z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego stosuje się, jeśli dokonane wpłaty nie zostały odliczone od dochodu jako darowizna lub od podatku - na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych.

KRZYSZTOF PŁATEK
wicedyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


 
Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.