Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policja dla poborowych

Nowa ścieżka doboru

- Zdecydowaliśmy się na uruchomienie nowej ścieżki doboru kandydatów do Policji - powiedział nadinsp. Ryszard Siewierski, pierwszy zastępca komendanta głównego Policji, na grudniowej konferencji prasowej. - Każdy poborowy, który ma co najmniej średnie wykształcenie, może zostać przyjęty, pod warunkiem odsłużenia w ramach zasadniczej służby wojskowej 12 miesięcy w Oddziałach Prewencji Policji. (OPP).

KRÓTSZA ŚCIEŻKA DLA KANDYDATÓW Z OPP

Poborowy, po zadeklarowaniu w WKU gotowości skierowania do oddziału prewencji, powinien zgłosić się do komendy wojewódzkiej Policji na test sprawności fizycznej. Zostanie też sprawdzony w rejestrach karnych. Następnie przejdzie badania lekarskie w wojewódzkim szpitalu MSWiA (zawierające także standardowy test psychologiczny). W czasie odbywania tzw. służby zastępczej osoby, które zdecydują się wstąpić do Policji, będą musiały zaliczyć jeszcze (w 10.-11. miesiącu służby) test psychologiczny podobny do stosowanego w doborze powszechnym oraz rozmowę kwalifikacyjną (tzw. wywiad zorganizowany sprawdzający motywację kandydata). Pomyślne zdanie obu testów wraz z dobrą opinią dowódców będzie gwarantowało przyjęcie do Policji.

(...)

- W 2006 roku - poinformował nadinsp. Siewierski - przygotowano 3100 miejsc dla osób, które chciałyby wojsko odsłużyć w oddziałach prewencji i w ten sposób ubiegać się o przyjęcie do pracy w Policji.

OPP, w których funkcjonować będzie służba kandydacka, zlokalizowano w: Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu. Trwają prace nad uruchomieniem dodatkowych miejsc, m.in. w Gdańsku i Bydgoszczy. Chętni mogą się zgłaszać w KWP na terenie całego kraju.

(...)

- Dobór powszechny będzie kontynuowany - powiedział dyrektor Biedziak. - Nie zmienią się jego dotychczasowe zasady. Nadal będzie otwarty, konkursowy, centralny - tym samym uniemożliwiający przyjmowanie do Policji osób "polecanych", "znajomych" itp.

(...)

Zmianie w teście wiedzy ulegnie zakres pytań. Będą teraz skoncentrowane na zagadnieniach z wiedzy o społeczeństwie. W teście sprawności fizycznej zminimalizowany zostanie wpływ oceny poprawności technicznej wykonywanego ćwiczenia oraz wprowadzone będą jednolite wymogi dla kobiet (oczywiście możliwe do osiągnięcia - wcześniej testowane na słuchaczkach kursów podstawowych) i mężczyzn.

Po przyjęciu do Policji i szkoleniu podstawowym, które ma trwać 6 miesięcy, funkcjonariusze zaczną pracę wyłącznie w pionie prewencji. Dopiero po 6 kolejnych miesiącach służby "na ulicy" niektórzy będą mogli przejść do pionu kryminalnego.

(...)

KSZTAŁCENIE PO NOWEMU

Komendant główny Policji Marek Bieńkowski polecił usunąć wszystkie nieprawidłowości wskazane przez NIK. Ośrodki szkolenia zostaną reaktywowane. W WSPol. w Szczytnie będą się uczyli oficerowie - 3,5 miesiąca szkolenia menedżerskiego. Zostaną tam też zorganizowane studia licencjackie z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego - również dla osób spoza Policji. Odtwarzane jest już biuro kadr i szkolenia. Z udziałem praktyków powstaje nowy program szkoleń podstawowych - 6 miesięcy oraz specjalistycznych - 3 miesiące, w których główny akcent położony będzie na kształcenie konkretnych umiejętności. Przebudowie ulegnie system doskonalenia zawodowego.

Opracowanie na podstawie materiałów KGP
zdj. Małgorzata Górska

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.