Nr 07 ⁄ 10.2005

Spis treści

PROWOKACJE

Program dla Policji

Najlepsi - doświadczenia nowojorskiej
policji w walce z przestępczością - s.5
Paweł Biedziak

Spotkania i odprawy - s.10
Rudolph W. Giuliani

Piesze patrole - s.11
George L. Kelling, Catherine M.Coles

TYLKO SŁUŻBA

Dobór 2005

Kto chce być policjantem? - s.9

Policja 2001-2005

Testament ministra - s.12
Ryszard Kalisz

www.ifp.pl

Rozmowa - s.14

Logistyka

Pomysł na radiowóz - s.16
Tadeusz Noszczyński

Psychologowie w Policji

Potrzebni - niepotrzebni? - s.29
Grażyna Bartuszek

Techniki interwencji

Street Boxing - s.40
Grzegorz "Cichy" Mikołajczyk

STRZAŁ OSTRZEGAWCZY

Pijani policjanci

Dopóty dzban wódę nosi... - s.20
Elżbieta Sitek

Trzeźwiejący alkoholicy opowiadają o piciu
na służbie - s.24

Jak rozpoznać pijącego nałogowo?
- wyjaśnia Jerzy Jechalski s.25

KRAJ

Miasto w mieście - s.26
Jerzy Paciorkowski

   

POSZUKIWANI

Top lista - s.28

PAMIĘĆ

61. rocznica powstania MO

Milicjanci kontra Sowieci - s.32
Krzysztof M. Kaźmierczak

21. rocznica Śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Zaciskanie pętli - s.35
Tomasz Wiścicki

ZAGINIENI

Pomagamy rodzinom zaginionych - s.34

ETYKIETA

Protokół dyplomatyczny

Bilety wizytowe - s.39
Grażyna Bartuszek

REAKCJE

Listy od czytelników - s.42

PRAWO

Porady

Dane policjanta - s.44
Ewa Kulesza

Podwyższenie emerytury policyjnej - s.45
Zofia Chojnacka

Komu służy Policja? - s.46
Stanisław Bukowski

FAKTY I PLOTKI

Windą do nieba - s. 48
Paweł Biedziak

ROZMOWA

Dorota Stalińska o bezpiecznej
drodze - s.49
Jolanta Ślifierz

ROZRYWKA

Uchwyceni - s.50

A
A+
A++
Powrót
Drukuj
PDF
Powiadom
Ocena: 0/5 (0)