Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Posłowie Policji

Parlamentarzyści z poselskiego zespołu na rzecz Policji przekazali Irenie Zając, prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, 22000 złotych z własnych składek. W zespole, któremu w mijającej kadencji Sejmu przewodniczył Marian Marczewski (SDPL), pracowało 50 posłów ze wszystkich klubów.

- Głównym naszym osiągnięciem - mówi przewodniczący - było wspieranie Policji ponad podziałami politycznymi. Sprawy bezpieczeństwa wewnętrznego nie powinny mieć bowiem partyjnych barw. Tym sposobem udało nam się przeforsować wiele rozwiązań prawnych służących dobrze Policji, m.in. postępowanie rejestrowe, oraz zagwarantować w budżecie dodatkowe setki milionów złotych na podwyżki płac i nowoczesny sprzęt dla wielu jednostek. Co trzeba zrobić w następnej kadencji parlamentu - zastanawia się Marczewski - na pewno powalczyć o płacową waloryzację emerytur oraz wreszcie zamknąć temat konwojowania aresztowanych i osadzonych, przekazując te obowiązki resortowi sprawiedliwości. 

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.