Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Precedencja, czyli pierwszeństwo i starszeństwo

Najbardziej honorowe miejsce znajduje się po prawej stronie gospodarza.
Kolejna co do ważności osoba stoi po jego lewej stronie, następna znów po prawej etc.

[...]

Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach i stronie internetowej.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.