Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Czy zdecentralizować Policję?

TAK - uważa Łukasz Warzecha publicysta i komentator FAKTU
lwarzecha@eFakt.pl

 
Bo Policja wciąż pozostaje organizacją oderwaną od lokalnych warunków. Najbardziej oklepany, ale też i charakterystyczny, jest przykład dzielnicowych, których nikt nie zna i którzy nie znają nikogo. Tymczasem doświadczenia skutecznych organizacji policyjnych - przede wszystkim przykład amerykański, na który można i trzeba się powoływać aż do znudzenia - pokazują, że sprawna może być tylko policja lokalna. Oderwanie jej od konkretnego miasta, dzielnicy, ulicy to gwarancja porażki. Polska Policja, niestety, od dawna idzie tą właśnie drogą. [...]

 

NIE - uważa Paweł Biedziak Redaktor Naczelny "Policja 997"
gazeta.listy@policja.gov.pl

 
Polska to kraj, w którym województwa, powiaty i gminy są niesamodzielne i wciąż zależne od centrali. Wszystkie istotne nitki i tak wiodą do Warszawy. Dopiero przyjęcie innego modelu ustrojowego (większa rola sejmików wojewódzkich, samorządów powiatowych i gminnych), innego podziału administracyjnego (kilka województw) oraz innego sposobu kształtowania lokalnego budżetu (pieniądze z podatków w większej części zostają w gminie) mogłoby skłonić do poważnej debaty na temat decentralizacji Policji. Teraz jest za wcześnie, ponieważ nie ma warunków, które gwarantowałyby powodzenie takiego przedsięwzięcia. [...]


 
Czekamy na listy, artykuły, wypowiedzi (gazeta.listy@policja.gov.pl). Najciekawsze z nich zamieścimy na naszych łamach i stronie internetowej.

Archiwalne wydania POLICJA 997 w postaci plików PDF, można pobrać z archiwum strony.