Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Spotkanie sieci EMPEN

Od 6 do 8 maja 2024 r. w Brukseli trwało spotkanie ekspertów EMPEN, czyli Europejskiej Sieci Ekspertów Medycznych i Psychologicznych na rzecz Egzekwowania Prawa, zorganizowane przez policję belgijską w ramach sprawowania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Tematem przewodnim była „Odporność psychiczna wśród organów ścigania”.

Sieć zrzesza ekspertów medycznych i psychologów pracujących na rzecz instytucji porządku publicznego i funkcjonuje w ramach Grupy Roboczej ds. Egzekwowania Prawa (LEWP). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele m.in. Belgii, Hiszpanii, Holandii, Luksemburgu, Łotwy, Polski, Portugalii, Rumunii oraz Słowenii – koordynatorami merytorycznymi w polskiej Policji są p.o. naczelnik podkom. Rafał Góral oraz podkom. Anna Cendrowicz z Wydziału Psychologów Policyjnych Biura Koordynacji Postępowań Kwalifikacyjnych i Szkolenia Policji KGP.

Spotkanie otworzył Olivier Slosse – szef policji regionu Bruksela Północna. Wprowadził uczestników do tematu odporności psychicznej funkcjonariuszy policji, opierając się na własnych doświadczeniach, ze szczególnym uwzględnieniem roli przełożonych w budowaniu atmosfery w zespole, która jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na poziom odporności psychicznej. W swojej przemowie podkreślił, że zachodzące w społeczeństwie europejskim zmiany pokoleniowe są nieuniknione. W związku z powyższym należy poszukiwać sposobów na to, aby formacje policyjne wdrażały rozwiązania dostosowane do zachodzących zmian, a jednocześnie umożliwiające realizację zadań, do których zostały powołane.

Następnie przedstawiciele Belgii, Holandii oraz Słowenii prowadzili wykłady dotyczące szeroko rozumianej rezyliencji (odporności psychicznej) wśród policjantów. Udział w spotkaniu pozwolił polskiej delegacji na nawiązanie kontaktów z ekspertami innych państw UE oraz wymianę informacji w zakresie pomocy psychologicznej dla policjantów. Pozyskane informacje zostały przekazane w ramach spotkania online psychologom policyjnym ze wszystkich garnizonów.

Uczestnictwo polskich koordynatorów w tej konferencji stanowiło formę przygotowania do zorganizowania analogicznego przedsięwzięcia podczas sprawowania prezydencji przez Polskę w Radzie Unii Europejskiej w I połowie 2025 r.

podkom. Anna Cendrowicz

zdj. Policie Politie