Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Bezpieczeństwo na granicy i protesty

Marcowe posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych były zdominowane przez tematy dotyczące wzmocnienia wschodniej granicy Polski oraz działań Policji i kierownictwa MSWiA podczas protestu rolników.

Jedno z posiedzeń poświęcono powołaniu podkomisji stałych i wyboru ich składu. Dla nas istotna jest podkomisja stała do spraw modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa. O pracach podkomisji będziemy informować na naszych łamach.

Granica – podsumowanie i plany

20 marca br. odbyła się wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych na temat stanu przygotowania wschodniej granicy Polski do obrony (w kontekście narastającej presji migracyjnej oraz działań hybrydowych ze strony władz Białorusi i Federacji Rosyjskiej). Wiceminister SWiA Czesław Mroczek podkreślił, że od kilku lat władze Rosji i Białorusi prowadzą wobec UE działania o charakterze wojny hybrydowej m.in. przez kierowanie sztucznych szlaków migracyjnych przez Polskę i państwa bałtyckie. – Nielegalna migracja wspierana przez służby tych państw ma doprowadzić do destabilizacji sytuacji politycznej i zagrozić bezpieczeństwu Polski i UE. Sytuacja skomplikowała się bardzo mocno i wpływa bardzo niekorzystnie na bezpieczeństwo Polski po wznowieniu w pełnej skali wojny Rosji przeciwko Ukrainie. W tym stanie rzeczy bezpieczeństwo i szczelność granicy wschodniej, która jest jednocześnie granicą zewnętrzną UE, mają szczególne znaczenie – powiedział minister, który podkreślił, że Policja uczestniczyła i uczestniczy w ochronie granicy.

Pomimo jej uszczelniania, od 2021 r. zatrzymano ponad 42 tys. osób nielegalnie ją przekraczających. Prób nielegalnego przekroczenia granicy od 2021 r. łącznie odnotowano ponad 80 tys. Od początku funkcjonowania operacji Gryf na granicy wystawiono niemal 280 tys. posterunków obserwacyjnych i zrealizowano ponad 250 tys. patroli – przekazywał dane wiceszef MON Cezary Tomczyk. Od marca br. w napływie nielegalnych migrantów jest widoczna tendencja wzrostowa – to ok. 100 osób dziennie.

Podsekretarz stanu MSWiA dr hab. Maciej Duszczyk przypomniał cel działań hybrydowych z wykorzystaniem migrantów – próba destabilizacji systemów azylowych i socjalnych państwa tranzytowego i przyjmującego. Szefowie resortów poinformowali o planach, które pozwolą na większe wzmocnienie bezpieczeństwa granicy. Podjęte zostaną dodatkowe inwestycje na zakup sprzętu i wyposażenia, rozbudowa i modernizacja strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców. W uszczelnieniu granicy mają również pomóc: 70-metrowe wieże obserwacyjne, drony pionowego startu utrzymujące się w powietrzu przez ponad godzinę, budowa utwardzonej drogi granicznej czy montaż belek poprzecznych na zaporze.

Jednak bez zarzutów

Komisja ASW, która odbyła się 21 marca br., została zwołana na wniosek grupy posłów na Sejm RP, którzy chcieli uzyskać informację od kierownictwa MSWiA nt. działań, które były podejmowane przez ministerstwo i Policję podczas zgromadzeń publicznych zgłoszonych przez środowisko rolników 5–7 marca br. na terenie Warszawy. Według szacunków urzędu miasta w proteście wzięło udział ok. 30 tys. osób. Pod kancelarią premiera protestujący używali środków pirotechnicznych, płonęły race i opony. Nie brakowało również agresywnych i prowokacyjnych zachowań, mimo że działania Policji skupiały się na łagodzeniu napięć. 6 marca br. zatrzymano 26 osób, w tym blisko połowa była nietrzeźwa, a 13 policjantów odniosło obrażenia. Podczas posiedzenia komisji wiceminister Czesław Mroczek powiedział: – Wszystkie zarzuty, a w szczególności o jakąś prowokację i niewłaściwe działania Policji, są absolutnie bezpodstawne.

Z żalem obserwuję próbę przeciwstawienia Policji protestującym, a w szczególności przypisywanie Policji działań niezgodnych z prawem, agresywnych czy godzących w konstytucyjne prawo obywateli, rolników do wyrażania swoich poglądów i manifestowania ich. (…) Od wielu miesięcy polska Policja organizuje objazdy [red. – podczas protestów], tak by umożliwić normalne funkcjonowanie pozostałym grupom społecznym sprawną komunikację. (…) Wyrażam przekonanie, że skuteczne działanie Policji jest możliwe na podstawie prawa i zgodnie z prawem. I tak będziemy sprawować swój nadzór nad Policją. Każde działanie policjantów, które stanowi naruszenie prawa czy jest niezgodne ze standardem pracy policyjnej, nie będzie tolerowane.

Głos zabrał również zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, który przypomniał, że funkcjonujemy w sytuacji, gdy obowiązują wprowadzone na terenie kraju alarmy, które Policja traktuje bardzo poważnie. Komendant wytłumaczył zasady i procedury stosowania środków przymusu bezpośredniego. Uzasadnił, że podczas formalnie rozwiązanego już zgromadzenia publicznego dowódca zabezpieczenia przyjął najłagodniejszą formę stosowania ŚPB w stosunku do agresywnych protestujących. – Jeśli ktoś próbuje stawiać zarzut Policji, że działania podczas zabezpieczenia zgromadzenia były bezprawne, absolutnie jako zastępca komendanta głównego Policji się z tym nie zgadzam – powiedział.

IPK

rys. Piotr Maciejczak