Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Projekt na finiszu

Projekt pod nazwą „Doskonalenie procesu gromadzenia, analizy i oceny dowodów w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości komputerowej przy wykorzystaniu sieci pracowni informatyki śledczej laboratoriów kryminalistycznych polskiej Policji” jest realizowany przez Komendę Główną Policji jako beneficjenta, we współpracy z CLKP jako pomysłodawcy projektu i jednostki odpowiedzialnej za merytoryczny i organizacyjny nadzór nad nim. Partnerem jest Norweski Uniwersytet Policyjny.

– W efektywnym zwalczaniu cyberprzestępczości kluczowe znaczenie ma zabezpieczanie śladów i dowodów cyfrowych. Celem projektu, dla którego dzisiaj się spotkaliśmy, jest stworzenie nowoczesnego i długotrwałego systemu szkolenia z informatyki śledczej i zwalczania cyberprzestępczości oraz wyposażenie laboratoriów kryminalistycznych w narzędzia informatyczne niezbędne do realnego ścigania cyberprzestępstw, zorganizowanej przestępczości oraz cyberterroryzmu – mówiła podczas otwarcia międzynarodowej konferencji podsumowującej realizację projektu p.o. dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. Iwona Marciniak-Krawczyk.

Od 8 do 9 lutego 2024 r. w hotelu Windsor w Jachrance odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu sfinansowanego z programu „Sprawy wewnętrzne” w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014–2021. Projekt pod nazwą „Doskonalenie procesu gromadzenia, analizy i oceny dowodów w zakresie zwalczania transgranicznej przestępczości komputerowej przy wykorzystaniu sieci pracowni informatyki śledczej laboratoriów kryminalistycznych polskiej Policji” jest realizowany przez Komendę Główną Policji jako beneficjenta, we współpracy z CLKP jako pomysłodawcy projektu i jednostki odpowiedzialnej za merytoryczny i organizacyjny nadzór nad nim. Partnerem jest Norweski Uniwersytet Policyjny.

Projekt z funduszy norweskich

Jest to jeden z największych projektów o zasięgu ogólnopolskim realizowanych przez polską Policję, o wartości ponad 4,4 mln euro. Obejmuje laboratoria kryminalistyczne komend wojewódzkich Policji, komendy stołecznej i CLKP. W ramach projektu odbyły się wizyty studyjne umożliwiające zapoznanie się z rozwiązaniami IT Forensic stosowanymi przez policję niemiecką i norweską. Zrealizowano specjalistyczne szkolenia dotyczące informatyki śledczej, w których partnerem był Norweski Uniwersytet Policyjny. Przeszkolona kadra jeszcze dokładniej będzie mogła zabezpieczać, a potem analizować elektroniczny materiał dowodowy tak, że będzie niepodważalny w sprawach związanych z transgraniczną przestępczością komputerową. Wyszkoleni specjaliści będą korzystać z zakupionego, również w ramach projektu, sprzętu specjalistycznego i oprogramowania w laboratoriach kryminalistycznych 18 jednostek uczestniczących w programie.

Konferencja podsumowująca

Na konferencji zgromadzili się przedstawiciele MSWiA, p.o. dyrektor CLKP mł. insp. Iwona Marciniak-Krawczyk, komendanci CBZC, CBŚP, dyrektorzy biur KGP, naczelnicy laboratoriów kryminalistycznych CLKP, KWP i KSP. Gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele Norweskiego Uniwersytetu Policyjnego.

– Dynamiczny wzrost przestępstw z użyciem nowoczesnej technologii, często utrudniający wykrycie sprawcy tego typu czynów, oraz niewystarczające nakłady finansowe ograniczające policyjnym specjalistom udział w wyspecjalizowanych szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe, by być na bieżąco z rozwojem technologicznym, stały się podstawą do zbudowania założeń koncepcyjnych projektu, który dzisiaj prezentujemy – powiedziała mł. insp. Iwona Marciniak-Krawczyk. Kierownik projektu nadkom. Kamila Nakoneczna z CLKP przybliżyła zebranym założenia koncepcyjne i przebieg realizacji projektu. Przedstawiła sprzęt i oprogramowanie zakupione w jego ramach i przekazane do laboratoriów kryminalistycznych. Omówiła też potrzebę kontynuacji zakupów. Prelegenci przedstawili sprawozdania z wizyt studyjnych w Niemczech i Norwegii, dzięki którym mogli zapoznać się ze strukturą organizacyjną tamtejszych laboratoriów kryminalistycznych oraz z zapleczem sprzętowym i programowym wykorzystywanym przez policje odwiedzonych państw.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, jak wyglądają inwazyjne metody badawcze urządzeń mobilnych, oraz zapoznali się z podsumowaniem zrealizowanych szkoleń specjalistycznych. Goście z Norweskiego Uniwersytetu Policyjnego przekazali informacje o działalności swojej uczelni, kursach, szkoleniach i działaniach opartych na wiedzy operacyjnej i policyjnej.

Szkolenia, sprzęt i oprogramowanie

W ramach projektu zakupiono wysokospecjalistyczne stacje badawcze (18 szt.), laptopy na potrzeby szkoleń (22 szt.) i specjalistyczne oprogramowanie informatyczne poszerzające możliwości badawcze laboratoriów. W trakcie jest zakup stanowisk umożliwiających przeprowadzenie inwazyjnych metod odczytu danych. W siedmiu szkoleniach, składających się z 31 edycji, przeszkolono łącznie 104 osoby z 17 LK KWP / KSP oraz CLKP. Policyjnych specjalistów laboratoriów kryminalistycznych szkoliło 21 funkcjonariuszy i pracowników policji z 16 różnych instytucji i krajów, m.in. Belgii, Estonii, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec i Norwegii. Uzupełnieniem szkoleń prowadzonych w partnerstwie z Norweskim Uniwersytetem Policyjnym było szkolenie z odzyskiwania danych z uszkodzonych urządzeń realizowane przez firmę zewnętrzną, która w dziewięciu seriach przeszkoliła 36 osób.

Długofalowym efektem projektu będą nowa specjalność kryminalistyczna – badania urządzeń mobilnych oraz wyposażenie laboratoriów w sprzęt badawczy i specjalistyczne oprogramowanie. Dobre praktyki powstające w ramach projektu będą doskonałym materiałem dydaktycznym na potrzeby szkolenia nowych biegłych.

Krzysztof Chrzanowski

zdj. autor