Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Konferencja CiscoLive!

Od 5 do 9 lutego br. w stolicy Królestwa Niderlandów – Amsterdamie odbyła się konferencja CiscoLive! zorganizowana przez północnoamerykański koncern informatyczny, największy w branży IT. Wzięli w niej udział przedstawiciele Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. Na stoisku wystawowym zaprezentowano osiągnięcia polskiej Policji w zakresie projektowania oraz budowy nowoczesnych systemów telekomunikacyjnych, informatycznych, a także udostępniano materiały promujące naszą formację.

Całość wystawy została zorganizowana wokół mobilnego węzła łączności zbudowanego na pojeździe służbowym Policji, w ramach projektu zrealizowanego z programu Cisco – Country Digital Acceleration (CDA). CDA to forma strategicznego partnerstwa z przedstawicielami państw na szczeblu zarówno rządowym, jak i samorządowym, mająca na celu wspieranie krajowych programów transformacji cyfrowej. Każde państwo projektuje i planuje własną agendę takiej transformacji i mierzy się ze specyficznymi dla danego regionu wyzwaniami. Obszary działania CDA są więc dostosowane do funkcjonowania lokalnych gospodarek. Najczęściej, modelowo, CDA jest wdrażane w segmentach, takich jak: zdrowie, edukacja, transport i infrastruktura krytyczna. Programowi przyświeca idea przyspieszania procesów transformacji cyfrowej, zapewnienia wysokiego standardu cyberbezpieczeństwa i wzmacniania dostępności w ramach usług cyfrowych.

W ciągu kilku lat działania CDA wdrożono mnóstwo projektów na poziomie krajowym oraz lokalnym. Powstanie ww. projektu nie byłoby możliwe, gdyby nie doświadczenia zdobyte na Ukrainie podczas misji humanitarnej, w której uczestniczył kontyngent polskiej Policji. To bezprecedensowe wydarzenie udowodniło, jak dużą i ważną rolę odgrywa niezawodna, bezpieczna łączność cyfrowa.

Zbudowany pojazd jest odpowiedzią na potrzeby rozwinięcia systemów łączności przewodowej oraz bezprzewodowej w terenach przygodnych. Głównym medium transmisyjnym jest łączność satelitarna, prowadzona dzięki technologii dostarczanej przez StarLink, umożliwiającą transmisję danych również w trakcie przemieszczania się pojazdu. Bezpieczeństwo zapewniają usługi SD WAN. Serce stanowi system radiokomunikacyjny standardu ETSI TETRA, który uruchomiony w trunkingu rozległym staje się elementem systemu radiokomunikacyjnego Policji – TETRA (SRP-T), zapewniając – w przypadku pobytu poza granicami Polski – łączność z jednostkami w kraju.

W celu zapewnienia interoperacyjności, zwłaszcza w aspekcie działań w sytuacjach kryzysowych, mobilny węzeł łączności został wyposażony w integrator, który pozwala łączyć różne technologie radiokomunikacyjne, np. DMR, NexEdge, TETRA we wspólne grupy rozmowne. Nowością są również wykorzystanie transmisji w sieciach LTE i integracja komponentu radiowego z rozwiązaniami standardu Mission Critical Push-to-Talk (MCPTT) – PIM WB Electronics. Całości dopełnia możliwość uruchomienia własnej, bezpiecznej sieci WiFi oraz ad hoc mobilnego biura z usługami wideokonferencji. Niezawodność zasilania gwarantuje inteligentny system zarządzania energią elektryczną wyposażony w agregat prądotwórczy, podtrzymanie bateryjne oraz możliwość pobierania zasilania z sieci. Dodatkowym elementem, który został opracowany w ramach projektu, jest przenośny komponent łączności, który pozwala na uruchomienie stacji bazowej systemu TETRA oraz zapewnia łączność bezprzewodową z każdego miejsca na świecie.

Typowe zastosowanie mobilnego węzła łączności to działania w sytuacjach klęsk żywiołowych na obszarach, gdzie są wymagane stabilna i bezpieczna łączność służb zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, zabezpieczenie imprez masowych czy ochrona przed awarią systemów łączności w jednostkach organizacyjnych Policji. CiscoLive! to cykliczna konferencja organizowana przez firmę Cisco na kilku kontynentach, przyciągająca technologicznych innowatorów, dostarczająca praktycznej wiedzy i przyspieszająca połączenia, które napędzają cyfrową przyszłość. Wydarzenie stanowi doskonałą okazję, aby poszerzyć swoje umiejętności i poznać najnowsze rozwiązania oraz wdrożenia.

Stoisko polskiej Policji cieszyło się dużym zainteresowaniem. Gościło ponad 400 zarejestrowanych zwiedzających z 45 krajów świata, w tym delegatów zaprzyjaźnionych służb mundurowych z Unii Europejskiej, USA oraz wielu przedstawicieli branży IT z naszego kraju, którzy zadawali szczegółowe pytania, pragnąc przenieść nasze doświadczenia na własny grunt. Nieocenioną pomoc w organizacji wyjazdu delegacja polskiej Policji uzyskała od oficera łącznikowego Policji Królestwa Niderlandów w Polsce Bertusa Kleijera.

kom. Igor Wiśniewski

kierownik Sekcji Usług Radiokomunikacyjnych Wydziału Radiokomunikacji BŁiI KGP

zdj. kom. Igor Wiśniewski