Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

40 lat temu w 46. numerze tygodnika milicyjnego „W Służbie Narodu” w artykule „Niezniszczalny dowód” opisywano doświadczenia prowadzone przez francuskiego profesora Deroberta, który badał odporność ludzkich zębów na wysokie temperatury. W tym celu poddawał pojedyncze zęby działaniu temperatury, jaka wytwarza się przy eksplozji samolotu. Stwierdził, że zęby bardzo rzadko tracą w tych warunkach swą pierwotną formę. Również w temperaturach najwyższych kurczą się zaledwie o 20 proc.

90 lat temu

listopad 1933

4 XI – w 45. numerze tygodnika „Na Posterunku” odnotowano nowy sukces odniesiony w dążeniach i staraniach do poprawy bytu oficerów i szeregowych Policji Państwowej. Były to mianowicie „(…) daleko idące ulgi przy przejazdach kolejowych, które obowiązują od 1 listopada (…)” i mające zastosowanie zarówno dla oficerów i szeregowych Policji Państwowej, jak i ich członków rodziny. Wspomniani mieli prawo do nabywania biletów na przejazd „(…) normalnotorowemi i wąskotorowemi kolejami państwowemi oraz prywatnemi pozostającemi w zarządzie Polskich Kolei Państwowych” ze zniżką 20 proc., tj. 1/5 „(…) normalnej taryfy osobowej (…)”. Bilety na przejazd ze zniżką wydawały kasy biletowe na podstawie legitymacji urzędowej z fotografią „(…) zaopatrzonej w odcisk podłużnej pieczątki następującej treści: na przejazd kolejami państwowemi i prywatnemi zarządzanemi przez Państwo – według taryfy wojskowej w klasie (…)”. Przejazdy według taryfy wojskowej mogły się odbywać zarówno w pociągach osobowych, jak i pospiesznych w wagonach tej klasy, która była oznaczona w legitymacji.

4 XI – w jednym z artykułów 45. numeru tygodnika policyjnego „Na Posterunku” napisano, że w miejscowości Birmingham w Anglii w różnych miejscach rozmieszczono specjalne słupy, na których w skrzynkach zainstalowano telefony łączące się bezpośrednio z „miejską stacją policji”. U góry słupa znajdował się także niebieski sygnał świetlny, taki, jakim posługiwały się ówczesne komisariaty policji. Wzywał znajdującego się w pobliżu policjanta. Sygnał ten mógł być wysyłany zarówno do jednego słupa, kilku czy wszystkich. Na słupie znajdowały się dwa telefony – jeden do użytku policji, drugi natomiast dla obywateli, w zawsze otwartej skrzynce. Z chwilą otwarcia drzwiczek na pobliskim komisariacie rozlegał się charakterystyczny dźwięk, który wskazywał, że „(…) ktoś z publiczności pragnie rozmawiać (…)”.

4 XI – na łamach gazety „Na Posterunku” wspomniano, że 29 października 1933 r. w Warszawie odbyły się zawody marszowe w maskach przeciwgazowych. Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem publiczności.

12 XI – odbyło się zakończenie IX kursu szeregowych Policji Państwowej w Sosnowcu w Normalnej Szkole Fachowej dla Szeregowych Policji Państwowej. Zamknięcia kursu oraz wręczenia świadectw dokonał komendant szkoły kom. Dańczuk, który „(…) zalecił zdobyte wiadomości teoretyczne pogłębiać w służbie praktycznej, pracując z pożytkiem dla Ojczyzny i Jej Obywateli (…)”.

40 lat temu

listopad 1983

13 XI – milicyjna prasa „W Służbie Narodu” w jednym z artykułów 46. numeru opisała cele działającego od kwietnia 1983 r. Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii z siedzibą w Warszawie przy Alejach Ujazdowskich 22. Jest to organizacja dla rzeczywistych działaczy społecznych, a przede wszystkim miejsce dla rodziców, wychowawców, nauczycieli, lekarzy, milicjantów, dziennikarzy, młodzieży, dla których „(…) ratunek obecnego pokolenia młodych i pokoleń następnych to sprawa nadrzędna (…)”. Do podstawowych celów towarzystwa należą: kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec zagrożenia, jakim są uzależnienia lekowe; rozwijanie współpracy z władzami i organizacjami w zakresie zwalczania i zapobiegania narkomanii; inicjowanie wydawania i opiniowanie aktów prawnych zmierzających do ograniczenia zjawiska narkomanii; współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za profilaktykę, leczenie, resocjalizację
i zwalczanie przestępstw wynikających z narkomanii; ułatwienie dostępu i korzystania osobom uzależnionym z odpowiedniej pomocy.

13 XI – w 46. numerze tygodnika milicyjnego „W Służbie Narodu” w artykule „Niezniszczalny dowód” opisywano doświadczenia prowadzone przez francuskiego profesora Deroberta, który badał odporność ludzkich zębów na wysokie temperatury. W tym celu poddawał pojedyncze zęby działaniu temperatury, jaka wytwarza się przy eksplozji samolotu. Stwierdził, że zęby bardzo rzadko tracą w tych warunkach swą pierwotną formę. Również w temperaturach najwyższych kurczą się zaledwie o 20 proc. Odkrył także, że skłonności do tego wykazują raczej zęby zdrowe, podczas gdy chore lepiej zachowują swój kształt. Ponadto w artykule wspomniano również o tym, iż ludzkie zęby mogą przetrwać w ziemi przez 1500 lat, a co więcej, jeszcze po upływie tego czasu jest możliwe stwierdzenie, na jakie choroby cierpiał ich posiadacz.

28 XI – na łamach 48. numeru „W Służbie Narodu” opublikowano komunikat o tym, że w Dzielnicowym Urzędzie Spraw Wewnętrznych przy ul. Żytniej w Warszawie jest czynna „ekspozycja” rzeczy pochodzących z różnych kradzieży,  odzyskanych przez Milicję Obywatelską. Wielu mieszkańców Warszawy i województwa przybyło do urzędu w celu rozpoznania skradzionych im przedmiotów.

20 lat temu

listopad 2003

2 XI – w 41. numerze tygodnika „Gazeta Policyjna” wspomniano o tym, że 21 października 2003 r. ówczesny szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Komendant Główny Policji podpisali porozumienie w sprawie współdziałania Policji i ABW, które określało w sposób szczegółowy zasady współpracy obu instytucji. Celem porozumienia i istotą jego zapisów było zachowanie skuteczności współdziałania.

6 XI – w jednym z artykułów 43. numeru tygodnika „Gazeta Policyjna” napisano o tym, że 6 listopada 2003 r. zostało zawarte porozumienie Ministra Finansów z Komendantem Głównym Policji w sprawie współdziałania Służby Celnej i Policji. Celem jest zapewnienie współpracy obu służb w przeciwdziałaniu popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz innych zjawisk kryminogennych w obszarach działania Policji i Służby Celnej. Obie strony ustaliły, że najlepszymi formami współdziałania będą konsultacje, wymiana informacji, powołanie zespołów koordynujących wspólne czynności i zadania. Uzgodniono również potrzebę organizowania szkoleń zawodowych dla funkcjonariuszy obu służb, a także wymianę materiałów szkoleniowych.

9 XI – w jednym z artykułów 42. numeru tygodnika policyjnego „Gazeta Policyjna” opisano, że 18 października 2003 r. Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu nadano sztandar, który ufundowało stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto Tarnobrzeg”. W uroczystym przekazaniu sztandaru wzięli udział Prezydent RP, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, a także włodarze województwa podkarpackiego.

23 XI – na łamach 44. numeru „Gazety Policyjnej” napisano, że w Szkole Policji w Katowicach jest jedyny w Polsce szkoleniowy tor przeszkód, który posiada atest wystawiony przez Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz certyfikat nadzoru budowlanego. Oznacza to, że tor spełnia wszystkie kryteria architektoniczne, budowlane i normy bezpieczeństwa. Tor ma służyć podniesieniu sprawności fizycznej słuchaczy oraz przygotować ich do prawidłowego postępowania w różnych sytuacjach mogących wystąpić podczas rutynowych patroli policyjnych w terenie zabudowanym. Obiekt, który składa się z 14 oddzielnie usytuowanych przeszkód rozmieszczonych w linii łamanej na długości 160 metrów, wymyśliła kadra katowickiej szkoły. Przeszkody imitują fragmenty zabudowy, mury, ściany z otworami, schody, tzw. zasłony, osłony, ekrany i szczeliny oraz obiekty mieszkalne.

asp. Patrycja Pszczelińska

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie:

hit.policja.gov.pl