Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

Policjant w razie potrzeby musiał wzywać pomocy bardzo donośnym gwizdkiem, który zwracał uwagę i niejednokrotnie „(…) pozwalał ujść przestępcom, zauważonym zwłaszcza na gorącym uczynku (…)”. Dla ucha ludzkiego są słyszalne tony, które posiadają „(…) od 15 do 25 tysięcy drgań na sekundę.

90 LAT TEMU

październik 1933

7 X – w związku z przydziałem pochewek do pałeczek gumowych, p. komendant główny rozkazem numer 591/III z 1 IX 1933 r. zarządził, aby policjanci pełniący służbę z krótką bronią palną nosili zamiast bagnetów „pałeczki w pochewkach”. Zgodnie z treścią rozkazu „(…) skórzana pętla pałeczki powinna być przesunięta pod pas główny z góry (...)”, natomiast bagnet policjanci powinni nosić zawsze poza służbą oraz podczas pełnienia służby z długą bronią palną.

7 X – w związku z silnie rozwiniętym w Polsce „radjopajęczarstwem”, czyli posiadaniem niezarejestrowanych i nieopłaconych odbiorników radiowych obowiązek zwalczania nielegalnych praktyk został przekierowany na władze administracyjne. W tym celu we wszystkich urzędach wojewódzkich ustanowiono „(…) instruktorów wojewódzkich do spraw radjowych (...)”. Bezpośrednią kontrolę urządzeń radiowych mieli wykonywać funkcjonariusze policji państwowej samodzielnie lub razem z funkcjonariuszami pocztowymi. Dla lepszego zwalczania tego nielegalnego procederu została wydana specjalna instrukcja wraz z praktycznymi wskazówkami. W każdym przypadku skutecznego wykrycia nielegalnego posiadacza urządzenia radioodbiorczego i sporządzenia doniesienia „S.A Polskie Radjo” wypłacało funkcjonariuszowi premię w wysokości trzech złotych oraz wpłacało kwotę jednego złotego na stowarzyszenie „Rodzina Policyjna”.

14 X – w jednym z artykułów 42. numeru tygodnika policyjnego „Na Posterunku” wydanego 14 października 1933 r. opisywano próby użycia nowego gwizdka policyjnego. Dotychczas policjant w razie potrzeby musiał wzywać pomocy bardzo donośnym gwizdkiem, który zwracał uwagę i niejednokrotnie „(…) pozwalał ujść przestępcom, zauważonym zwłaszcza na gorącym uczynku (…)”. Dla ucha ludzkiego są słyszalne tony, które posiadają „(…) od 15 do 25 tysięcy drgań na sekundę (…)”. W związku z powyższym skonstruowano gwizdek policyjny, który emituje liczbę drgań poza wymienionymi granicami. Dźwięk tego gwizdka nie był zatem uchwytny dla ludzkiego ucha i mógł być tylko odebrany przez specjalny elektryczny mikrofon umieszczony w urzędzie policyjnym lub innym odpowiednim miejscu.

21 X – na dziedzińcu Normalnej Szkoły Fachowej dla Szeregowych Policji Państwowej w Mostach Wielkich odsłonięto pomnik Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Pomnik został ufundowany ze składek oficerów i szeregowych Policji Państwowej – uczniów tej szkoły. Podczas uroczystości nastąpiło również złożenie uroczystej przysięgi służbowej przez nowo przyjętych szeregowych. Szkoła dla Szeregowych Policji Państwowej w Mostach Wielkich została wzniesiona w 1929 r. „(…) rękami policjantów (…)” na ruinach spalonych starych koszar. Została wyposażona w najnowocześniejsze urządzenia i była wzorem dla podobnych instytucji zagranicznych.

40 LAT TEMU

październik 1983

2 X – milicyjna prasa „W Służbie Narodu” rozpisywała się w numerze 40. o szansach kobiet na przyjęcie do pracy w milicji. Jak stwierdzono, specyfika milicyjnego zawodu nie pozwala na jego feminizację, a pierwszeństwo przyjęcia do służby mają mężczyźni. Ponadto szkoły milicyjne są przeznaczone wyłącznie dla funkcjonariuszy MO, gdyż milicyjnych szkół dla kobiet nie ma w naszym kraju ani w żadnym państwie. Nie uznawano tego za dyskryminację kobiet, lecz jako wymagania „(…) tej twardej i trudnej służby (…)”. Kobiety natomiast mogą być przyjęte do służb technicznych jako maszynistki, sekretarki, telefonistki.

16 X – w jednym z artykułów 42. numeru tygodnika milicyjnego „W Służbie Narodu” opisywano konferencję naukową, która odbyła się Akademii Spraw Wewnętrznych. Jej tematem były rozwijanie oraz doskonalenie form i metod pracy w procesie rozpoznania, inwigilacji i wykrywania przestępstw kryminalnych. Organizatorzy – Instytut Kryminalistyki i Kryminologii ASW oraz Biuro Kryminalne KGMO – zaprosili do udziału przedstawicieli nauki i praktyki, zajmujących się tymi zagadnieniami. Ważny temat podczas swojego wystąpienia poruszył prof. dr hab. Tadeusz Hanausek, który w swoim referacie podkreślił m.in. potrzebę uświadamiania społeczeństwu niektórych, w tym również mniej jawnych, metod działania milicji. Przyczyni się to bowiem do lepszej znajomości pracy milicyjnej i jej złożoności, a także do jej zrozumienia i akceptacji.

23 X – na łamach działu „Panorama WSN” 43. numeru „W Służbie Narodu” jako ciekawostkę opisano interwencję, do podjęcia której była zmuszona policja w Glasgow w Szwecji. Do szczególnego rodzaju ogromnej awantury połączonej z demolowaniem lokalu doszło w piwiarni o nazwie „Quo Vadis?”, gdzie grupa głuchoniemych urządziła stypę po zmarłym koledze. Po podaniu uczestnikom libacji kolejnej porcji whisky i piwa barmanka odmówiła im dalszej sprzedaży trunków, a pozostałym klientom baru wyjaśniła, że uczestnicy stypy zachowują się agresywnie. Jeden z gości, który podszedł do baru, aby zamówić następną kolejkę, przeciągnął kilkakrotnie ręką po gardle, dając w ten sposób barmance do zrozumienia, że poderżnie jej gardło, jeśli jego życzenie nie zostanie spełnione. Ponieważ część gości wzięła stronę barmanki, pozostali zaś ujęli się za głuchoniemymi, wywiązała się ogólna bójka, którą zakończyła dopiero interwencja połączonych patroli policji w liczbie 20 funkcjonariuszy. W komisariacie wyjaśniło się, że ten gest oznaczał, iż goście mają już dość picia i proszą o rachunek.

30 X – w 44. numerze tygodnika milicyjnego „W Służbie Narodu” opisano czyn społeczny funkcjonariuszy ZO WUSW w Ciechanowicach, którzy podjęli się wybudowania czterech przystanków komunikacji miejskiej. Dotychczas powstały dwa, a kolejne przewiduje się wykonać do końca października. Przy budowie przystanków przepracowano 184 godziny w czynie społecznym. Fachowy nadzór nad budową sprawował Zakład Komunikacji Miejskiej. Funkcjonariusze poświęcili na pracę swój wolny czas od służby.

20 LAT TEMU

październik 2003

1 X – od 29 IX do 1 X w Warszawie odbyła się konferencja szefów policji kryminalnych miast Europy Środkowej i Wschodniej. Spotkanie zorganizowano po raz piętnasty, a drugi raz miejscem konferencji była Warszawa. Temat spotkania stanowiło wspólne zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej i pospolitej przestępczości kryminalnej. Przedstawiciele europejskich policji z: Berlina, Bratysławy, Budapesztu, Kijowa, Monachium, Pragi, Warszawy i Wiednia dyskutowali o problemach występujących w ich miastach, m.in. o tym, jak przeciwdziałać praniu pieniędzy, przestępstwom celnym i podatkowym popełnianym przez grupy wietnamskie i chińskie, czy też napadom na kierowców luksusowych samochodów.

12 X – w 38. numerze tygodnika „Gazeta Policyjna” opisano przekazanie przez ministra spraw wewnętrznych i administracji policjantom z oddziałów Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji nowego wyposażenia w postaci kamizelek kuloodpornych o zwiększonej odporności balistycznej, hełmów kuloodpornych, celowników holograficznych, amunicji treningowej 9 mm, granatów NICO typ. 9. W ciągu najbliższych tygodni w ręce policjantów trafią również pistolety maszynowe MP-5 A5, pistolety maszynowe MP-5 SD 6 z aluminiowymi tłumikami dźwięku, karabinki wsparcia G-36K, karabinki szturmowe kal. 5,56 NATO, kombinezony AT, tarcze kuloodporne oraz pojazd osobowy skrycie opancerzony. Zakupione uzbrojenie spełnia standardy światowe i wybór odbywał się ze znacznym udziałem funkcjonariuszy BOA KGP.

26 X – w jednym z artykułów 40. numeru tygodnika „Gazeta Policyjna” napisano o tym, że w Polsce, wzorem innych krajów, przeprowadzono Narodowy Test Inteligencji – sprawdzian logiki i szybkości myślenia. Pytania do testu opracowali specjaliści z Mensy i podzielono go na pięć bloków: rozumowanie mentalne, pamięć, rozumowanie logiczne, rozumowanie liczbowe i rozumowanie techniczne. Testy rozwiązywały drużyny tworzone przez blondynki, studentów, nauczycieli i policjantów. Reprezentacja Policji składała się z 40 funkcjonariuszy z całej Polski. Na przekór żartom i obiegowym opiniom o niskim poziomie inteligencji policjanci zajęli drugie miejsce, zdobywając średnio 115 IQ i ustępując tylko jednym punktem laureatom pierwszego miejsca – studentom.

asp. Patrycja Pszczelińska

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie.