Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

W jednym z artykułów 37. numeru tygodnika policyjnego „Na Posterunku” z 9 września 1933 r. pisano, że w Anglii miasto Brighton jako pierwsze wprowadziło do wyposażenia policjanta kieszonkowe „radjoaparaty”, które ważyły 800 gramów, nosiło się je w kieszeni munduru, a antena była wszyta na plecach, w mundur. Zasięg aparatów wynosił 16 km w mieście, a w wolnej przestrzeni do 50 km.

90 lat temu

wrzesień 1933

9 IX – w jednym z artykułów 37. numeru tygodnika policyjnego „Na Posterunku” z 9 września 1933 r. pisano, iż w związku z nowym Kodeksem karnym komendant główny rozkazem nr 589/II polecił zmienić przepis, że: „(…) nakładanie kajdanek jest dopuszczalne po postawieniu w stan oskarżenia w stosunku do tych, którym grozi kara więzienia powyżej lat 5-ciu lub kara śmierci”, a nie jak wcześniej „… było dopuszczalne między innemi – po postawieniu w stan oskarżenia w stosunku do tych, którym groziła kara ciężkiego więzienia (…)”.

W tym samym numerze wspomniano o tym, że w Anglii miasto Brighton jako pierwsze wprowadziło do wyposażenia policjanta kieszonkowe „radjoaparaty”, które ważyły 800 gramów, nosiło się je w kieszeni munduru, a antena była wszyta na plecach, w mundur. Zasięg aparatów wynosił 16 km w mieście, a w wolnej przestrzeni do 50 km. Stacja nadawcza mieściła się w siedzibie komendy policji.

W kolejnym z artykułów tego numeru pisano o tym, że w Turcji, na wniosek kierownictwa wydano polecenie powołania policji kobiecej. Miała działać w większych miastach jako policja obyczajowa. Pierwsze policjantki zostały już mianowane, wśród nich komisarz policji w Stambule.

40 lat temu

wrzesień 1983

11 IX – w jednym z artykułów 37. numeru tygodnika milicyjnego „W Służbie Narodu” opisywano innowację wprowadzoną przez policję w angielskim mieście Yeovil, polegającą na powołaniu grupy policyjnej składającej się z nieletnich. Inspektor Paula Wheler, pracownik sekcji zapobiegania przestępczości nieletnich, twierdziła, że do skutecznego zwalczania przestępczości nieletnich przyczyniają się młodzi ludzie, którzy najlepiej znają środowisko swych rówieśników oraz ich działalność przestępczą. W związku z tym przy komendzie policji w Yeovil powołano młodzieżowy zespół pomocniczy składający się z uczniów miejscowych szkół w wieku od 12 do 17 lat, mający charakter czysto konsultacyjny. Grupa zbierała się trzy razy w ciągu półrocza i na spotkaniach młodzież wysuwała swoje sugestie dotyczące przestępczości wśród nieletnich.

25 IX – milicyjna prasa „W Służbie Narodu” rozpisywała się w numerze 39. o zorganizowanej drugi raz w 1983 r. przez Wydział Transportu ZAG w MSW licytacji, w której mogli brać udział tylko funkcjonariusze związani z resortem. „Przetarg” dotyczył pojazdów służbowych wycofanych z użytku służbowego. Kilkanaście dni przed licytacją w garażach ministerstwa wystawiano samochody, które przyszli kupcy mogli ocenić i wybrać. Nierzadko pojazdy miały już za sobą okres swojej świetności i wymagały generalnego remontu. Do licytacji wystawiono 40 pojazdów, których łączna suma wywoławcza wyniosła około 6 mln zł, a sprzedano je za łączną sumę przekraczającą 9 mln zł.

20 lat temu

wrzesień 2003

1 IX – narzędziem wspomagającym procedurę doboru do Policji na poszczególne stanowiska służbowe stał się MultiSelect. Zastąpił on słynny test MBS. Powodem zmiany systemu doboru było wygaśnięcie licencji na użytkowanie tego narzędzia. Twórcą MulitiSelectu jest firma Alta z Chorzowa. Test składa się z dwóch modułów: testu badającego osobowość i testu badającego zdolności intelektualne kandydata. Wdrożeniem nowego narzędzia zajęli się specjalnie do tego powołani koordynatorzy z poszczególnych komend wojewódzkich Policji.

14 IX – biuro Interpolu w polskiej Policji jako jedno z pierwszych na świecie wprowadziło system telekomunikacji I-24/7 i było do tego najlepiej przygotowane. W świecie globalnej walki z przestępczością łączność jest jednym z najważniejszych elementów, a bez niej policje poszczególnych krajów byłyby bezsilne. System ten opiera się na technologii informacyjnej TCP/IPI i daje możliwość wykorzystania sprawdzonych i ogólnodostępnych usług w internecie, na przykład w formie przeprowadzenia wideokonferencji.

28 IX – w jednym z artykułów 36. numeru tygodnika „Gazeta Policyjna” opisywano przyjazd do siedziby Biura Operacji Antyterrorystycznych znanego amerykańskiego aktora Stevena Seagala, który podczas swoich podróży po całym świecie zawsze stara się odwiedzić policjantów danego kraju, a szczególnie antyterrorystów, którzy zajmują się zatrzymywaniem najgroźniejszych przestępców.

I tym razem nie było inaczej. Aktor z uwagą obejrzał pokazy akcji antyterrorystycznych na wieży i w miasteczku opon, oddał hołd przed tablicą poświęconą poległym funkcjonariuszom AT oraz porozmawiał z antyterrorystami – uczestnikami misji pokojowych w Kosowie i rannymi podczas akcji w Magdalence.

asp. Patrycja Pszczelińska

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP.