Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Emeryci mundurowi emerytom cywilnym

Pod patronatem dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA

Od zeszłego roku jest prowadzony projekt edukacyjny „Świadomy senior – bezpieczny senior”, w którym emeryci mundurowi służą wsparciem i dobrą radą emerytom cywilnym. Pod patronatem dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA powołano również radę programową, której przewodniczącym jest gen. insp. w st. spocz. Leszek Szreder – wiceprezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP oraz wiceprzewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej, a zastępcami: Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i nadbryg. w st. spocz. Zygmunt Politowski, prezes Zarządu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

W radzie programowej środowisko emerytów i rencistów służb mundurowych reprezentują także bryg. w st. spocz. dr Anna Obolewicz, wiceprezes Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP, st. chor. sztab. Sławomir Matusewicz, prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej oraz nadinsp. w st. spocz. Zbigniew Chwaliński, członek Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji RP. Z ramienia emerytów i rencistów cywilnych w projekcie uczestniczą: Małgorzata Żuber-Zielicz, przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów, Tadeusz Lempkowski, przewodniczący Mazowieckiej Rady Seniorów oraz Zdzisław Czarnecki, wiceprzewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

Nadrzędnym celem spotkań jest efektywne wykorzystanie potencjału, wiedzy i doświadczenia emerytów i rencistów, reprezentujących różne środowiska służb mundurowych. – Prowadzony projekt ma zachęcać do działania i do aktywizacji emerytów mundurowych oraz cywilnych, którzy z różnych powodów pozamykali się w domach, izolując się społecznie – powiedziała Małgorzata Zdrodowska, dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. – Zależy nam, aby doświadczeni emerytowani funkcjonariusze z Policji, Straży Pożarnej czy Granicznej podzielili się swoją wiedzą zawodową z innymi.

– Wieloletnia praktyka, poparta konkretnymi przykładami, zdjęciami czy filmikami zdecydowanie lepiej przemawia do wyobraźni osób starszych i samotnych, często wybieranych na ofiary, dlatego niezmiernie doceniamy zaangażowanie przedstawicieli służb mundurowych w ten projekt edukacyjny – dodaje Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca ZG PZERiI.

Podczas spotkań seniorzy dowiedzieli się m.in. o działaniach oszustów, negatywnych skutkach wyłudzania pieniędzy lub mienia, poprawnego korzystania z internetu, bankomatów czy kart płatniczych. Omawiano także zasady bezpieczeństwa pożarowego i postępowania w przypadku wystąpienia pożaru w domu. Wskazówki i porady były udzielane przez: bryg. w st. spocz. dr Annę Obolewicz, wiceprezes ZEiRP RP, mł. insp. w st. spocz. Małgorzatę Chmielewską – psycholog, dr. Krzysztofa Jana Jakubskiego – emerytowanego oficera starszego Policji, ekonomistę i eksperta w zakresie przestępczości komputerowej i dr. Krzysztofa Kiełkiewicza – psychologa. Cenne informacje przekazywali także specjaliści z policyjnym przygotowaniem zawodowym z zakresu prewencji kryminalnej insp. w st. spocz. Jan Strzeliński, prezes Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Komendantów Policji Polskiej oraz mł. insp. w st. spocz. Marek Luty, wiceprezes WO SKPP.

Seniorzy bardzo aktywnie uczestniczą w spotkaniach, ochoczo dzieląc się różnymi swoimi lub zasłyszanymi historiami, a także wzajemnie się przestrzegając. Zawsze pada wiele ciepłych słów skierowanych do organizatorów – przedstawicieli Rady Programowej oraz prelegentów. – Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wykładowcom za ich cenne wskazówki i rady. Uświadomili nam, na jakie niebezpieczeństwa narażone jest środowisko seniorów, ale – co najważniejsze – dali niezbędne narzędzie do walki, a mianowicie: wiedzę! Pięknie za nią dziękujemy! – mówiła Wanda Orzeszek, przewodnicząca Rady Seniorów Praga-Południe. Wypowiadane przez uczestników miłe słowa i serdeczna atmosfera panująca na każdym spotkaniu potwierdzają, że idea, która przyświeca temu przedsięwzięciu – „Emeryci mundurowi emerytom cywilnym” – sprawdza się i wpływa bardzo korzystnie na seniorów.

– Prowadzona przez radę programową inicjatywa ma charakter informacyjny i ostrzegawczy dzięki wiedzy przekazywanej seniorom cywilnym przez doświadczonych zawodowo emerytów służb mundurowych. Zatem róbmy to, do czego została powołana rada! – powiedział gen. insp. w st. spocz. Leszek Szreder, akcentując słuszność prowadzonych działań, które przyczyniają się do aktywizacji obu środowisk – cywilnych i mundurowych.

Wyrazem akceptacji podjętych działań było również zaproszenie dyrektor ZER MSWiA Małgorzaty Zdrodowskiej oraz gen. insp. w st. spocz. Leszka Szredera, wystosowane przez przewodniczącą Elżbietę Ostrowską, na posiedzenie plenarne Zarządu Głównego PZERiI zorganizowane 18 maja 2023 r. w Jadwisinie. Była to okazja, aby po raz pierwszy, szerokiej reprezentacji społeczności emerytów, przedstawić wspólnie prowadzone działania. W spotkaniu, ze strony związku, uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego, przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego, a także przewodniczący ogniw terenowych z całego kraju.

Ze względu na duże zainteresowanie ze strony seniorów omawianą tematyką spotkania będą kontynuowane, a ich organizacja będzie się odbywać nie tylko w Warszawie, ale również w innych miastach. Terminy i miejsca spotkań będą podawane na stronie internetowej Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

ZER MSWiA
zdj. Patrycja Styperek