Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Pracownik cywilny w internecie

Katalog zasad, pojęć, wskazówek, wytycznych i rekomendacji dotyczący aktywności w internecie wszystkich pracowników służby cywilnej opracowany i zamieszczony na stronach serwisu służby cywilnej jest naprawdę obszerny. I co ważne, wskazuje bezpośrednio, że obowiązuje on zarówno w ramach aktywności służbowej, jak i w czasie wolnym od pracy.

W związku z tym, że omówienie wszystkich zasad etyki służby cywilnej w sposób praktyczny zajęłoby pół gazety, w najbliższych numerach przedstawimy bardziej szczegółowo sześć głównych zasad obowiązujących nas wszystkich.

ZASADY

Ogólne standardy etyczne dla członków korpusu służby cywilnej wyznacza zarządzenie nr 70 Prezesa Rady Ministrów z 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej (M.P. Nr 93, poz. 953).

Etyka służby cywilnej opiera się na zasadach:

• godnego zachowania,

• służby publicznej,

• lojalności,

• neutralności politycznej,

• bezstronności,

• rzetelności.

Ich złamanie może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną, cywilną lub karną.

Zasady etyki są zbieżne z zasadami służby cywilnej:

• legalizmu, praworządności i pogłębiania zaufania obywateli do organów administracji publicznej;

• ochrony praw człowieka i obywatela;

• bezinteresowności;

• jawności i przejrzystości;

• dochowania tajemnicy ustawowo chronionej;

• profesjonalizmu.

Jeżeli podejmujesz aktywność w internecie, powinieneś:

• uwzględniać ryzyka prywatne, zawodowe oraz społeczne, które się z tym wiążą;

• zawsze upowszechniać tylko sprawdzone treści, uważać na dezinformację i fake newsy;

• zachowywać się godnie w sieci – nie obrażać, nie hejtować, nie dyskryminować;

• wypowiadać się kulturalnie i poprawnie językowo.

Warto oddzielać aktywność prywatną od służbowej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Członek korpusu narusza zasady, a tym samym naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną, jeżeli w sieci np.:

• publikuje nieprzyzwoite zdjęcia, również na komunikatorach internetowych;

• zamieszcza na swoim profilu logo partii politycznej czy ugrupowania, które promuje postawy rasistowskie lub ksenofobiczne, odwołujące się do ideologii totalitarnych, takich jak: faszystowska czy komunistyczna;

• publikuje wulgarne komentarze bądź posty;

• znieważa lub nawołuje do nienawiści na tle m.in. narodowościowym, rasowym, etnicznym czy wyznaniowym.

O TYM TRZEBA PAMIĘTAĆ

Zamieszczając posty czy komentarze w sieci, musimy pamiętać o:

• kulturze języka;

• zasadach współżycia społecznego;

• obowiązku przestrzegania zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej, w tym m.in. zasady profesjonalizmu, godnego zachowania i neutralności politycznej.

POŻĄDANA CECHA – WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ

Najważniejsza w sumie zasada zasad: stosuj zasady służby cywilnej i zasady etyki służby cywilnej. I korzystaj z sieci w sposób wstrzemięźliwy. Przestrzegaj netykiety i regulaminów poszczególnych serwisów. Nie mieszaj spraw prywatnych (zdjęcia rodzinne, koledzy z klasy, podróże wakacyjne, osiągnięcia sportowe) i zawodowych (np. konferencje, dyskusje ze specjalistami, wydarzenia i uroczystości służbowe) na jednym koncie społecznościowym. Jeżeli zamierzasz prowadzić oba rodzaje aktywności, załóż osobne konta – mieszanie obu aktywności na jednym koncie może wyglądać niepoważnie.

W opisie konta dodatkowo zastrzegaj, że prezentujesz prywatne opinie. Jednak takie zastrzeżenie nie zwalnia właściciela konta od przestrzegania innych zasad, które należy traktować łącznie. Pisanie o sprawach związanych z polityką będzie łamało konstytucyjną zasadę neutralności politycznej. A przede wszystkim zachowaj szczególną ostrożność, pamiętaj o zasadach cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa. I bądź świadomy wyzwań i zagrożeń.

NETYKIETA

Zasady wpisujące się w ramy netykiety są wspólne, choć czasami mogą się różnić w zależności od społeczności internetowej, która je tworzy. Oto najważniejsze z nich:

• nie bądź wulgarny, stosuj się do zasad ortografii i interpunkcji;

• nie wysyłaj tzw. łańcuszków szczęścia;

• zawsze pisz na temat;

• zapoznaj się z regułami zawartymi w FAQ danego forum, czatu;

• nie pisz wiadomości dużymi literami, bo oznaczają krzyk;

• nie wysyłaj e-maili do wielu osób jednocześnie z jawnymi adresami – stosuj kopię ukrytą;

• nie obrażaj i nie prowokuj do kłótni innych użytkowników (nie bądź trollem);

• nie wysyłaj identycznych wiadomości w krótkich odstępach, tzw. flooding;

• nie wysyłaj niepotrzebnych wiadomości typu SPAM;

• używaj emotikonów z rozwagą – mają one być tylko dodatkiem do treści.

oprac. na podstawie serwisu służby cywilnej, IPK