Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Celny strzał

Szkolenie strzeleckie jest jednym z ważniejszych elementów kształcenia policjantów. O tym, jak trudna to dziedzina i jak dużego zaangażowania i wysiłku wymaga zarówno od kursanta, jak i od instruktora, można przeczytać w książce Marka Mroszczyka „Nowoczesne szkolenie strzeleckie. Podręcznik metodyczny szkolenia strzeleckiego na małych dystansach CQB i MOUT”.

Ta pozycja wypełnia lukę na rynku wydawniczym – bo choć opracowań dotyczących strzelectwa nie brakuje – to ten tytuł stanowi obszerne i pełne omówienie tego, co czeka adepta sztuki policyjnej podczas kursu podstawowego. I co istotne – zawiera mnóstwo wskazówek dotyczących budowania taktyki. Adresatami i głównymi odbiorcami treści zawartych w podręczniku są nie tylko funkcjonariusze stawiający pierwsze kroki w strzelectwie, lecz także instruktorzy i wykładowcy, którzy uczą tej wymagającej sztuki. Warto podkreślić, że autorem publikacji jest wieloletni instruktor strzelań policyjnych, a więc wszystkie rozważania teoretyczne i sugerowane rozwiązania w niej zawarte zostały wypracowane praktyką policyjną oraz bogatym doświadczeniem metodycznym.

Czytelnik znajdzie w książce wnikliwą analizę elementów celnego strzelania – wypracowania odpowiedniej sylwetki, właściwego chwytu broni, jej prawidłowego przeładowania, zgrywania przyrządów celowniczych, istoty pracy na języku spustowym oraz wytrzymania po strzale. Autor omawia specyfikę programowych strzelań statycznych i szybkich, wymiany magazynka, strzelania w ruchu, walki ogniowej z wykorzystaniem osłon, w ruchu oraz po wysiłku fizycznym – w większości odnoszącą się do broni krótkiej, ale uwzględnia także broń długą. Wszystkie rozdziały zawierają dokładną analizę tych zagadnień wraz z licznymi wskazówkami dotyczącymi tego, jak wykształcić dobre nawyki, a jak wyeliminować te złe. Autor opisuje typowe błędy popełniane na strzelnicy i podaje sposoby, jak się ich wystrzegać i jak kształtować prawidłową technikę. Liczne fotografie ilustrują teorię i pomagają czytelnikom zrozumieć prezentowane treści. Co ważne, Marek Mroszczyk wielokrotnie podkreśla znaczenie treningu – i bezstrzałowego, i z użyciem amunicji, zwracając uwagę na to, że nadanie realizmu ćwiczeniom pozwala na właściwe przygotowanie się do strzelania w prawdziwych, już niesymulowanych warunkach.

Ciekawe rozwiązanie, które wzbogaca opisowe elementy książki, stanowią odautorskie komentarze umieszczone w ramkach. Autor dzieli się w nich cennymi radami zaczerpniętymi z wieloletniego doświadczenia instruktorskiego, podając rozwiązania, które sam wypracował i które stosuje, oraz ich wady i zalety. Komentarze ubarwiają teoretyczny wykład, noszą cechy praktycznych zaleceń pozbawionych dydaktycznego i moralizatorskiego tonu, ale jednocześnie charakteryzują się odrobiną poczucia humoru, co sprawia, że prezentowane treści łatwiej zapamiętać.

Co istotne, autor zwraca też uwagę na psychologiczny aspekt szkolenia. Zaznacza, że nie tylko odpowiednio wytrenowane umiejętności strzeleckie, ale przede wszystkim spokój kursanta mają ogromny wpływ na celność strzału. „Rolą instruktora jest opanowanie emocji w grupie i dbanie o wszystkich, także tych powolnych i początkowo zestresowanych. Czas poświęcony na dokładne wykonywanie pozornie najprostszych elementów zaprocentuje w przyszłości” – możemy przeczytać w książce.

Wskazuje też konkretne sposoby, które mogą być w tym pomocne. Pisze m.in., że „dobrym pomysłem jest zasugerowanie zastosowania zasad treningu autogennego Schultza, polegającego na tym, że w stanie relaksu należy sobie wyobrazić kolejno wszystkie czynności związane z oddawaniem strzałów. Wyobrażenie musi obejmować formę idealnych instrukcyjnych czynności: od podłączenia magazynka, przez przyjęcie postawy, przeładowanie itd., aż do oddania celnego (koniecznie celnego!) strzału. Ćwiczący musi mieć pewność, że trafił”.

Publikacja ta stanowi wartościowe źródło informacji dotyczących szkolenia strzeleckiego, ale przede wszystkim zawiera wiele przydatnych wskazówek praktycznych w zakresie budowania taktyki, opisanych przejrzystym i prostym stylem, odwołujących się do wiedzy wyniesionej nie tylko z wieloletniego doświadczenia instruktorskiego, lecz także życiowego.

Anna Krupecka-Krupińska

Marek Mroszczyk, „Nowoczesne szkolenie strzeleckie. Podręcznik metodyczny szkolenia strzeleckiego na małych dystansach CQB i MOUT”, Defence 24 Wydawnictwo, Warszawa 2021