Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowe siedziby Policji

Policja zmienia się bezustannie, dopasowując się do potrzeb obywateli i lokalnych społeczności. Widać to szczególnie wtedy, gdy na mapie kraju pojawiają się nowe jednostki. Z kronikarskiego obowiązku postanowiliśmy więc dokonać podsumowania tego, co powstało w ubiegłym roku.

W RYPINIE

Nowo wybudowaną Komendę Powiatową Policji w Rypinie (woj. kujawsko-pomorskie) otwarto 9 grudnia 2022 r. Inwestycja powstała m.in. dzięki władzom samorządowym, które przekazały działki budowlane i środki finansowe. W komendzie będzie pracować 83 policjantów i 14 pracowników. Nowa siedziba obejmuje trzykondygnacyjny budynek administracyjny, niepodpiwniczony oraz jednokondygnacyjny budynek garażowo-kynologiczny, niepodpiwniczony. W komendzie znajdują się: dyżurka, pomieszczenia biurowe, strzelnica kryta, szatnie, siłownia, archiwum, składnica akt, świetlica, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze, magazynowe, serwerownia, wentylatornia, pomieszczenia garażowo-kynologiczne. tekst i zdj. KWP w Bydgoszczy / KPP w Rypinie

W BIAŁYM KOŚCIELE

Nowo utworzony Posterunek Policji w Białym Kościele (woj. małopolskie) otwarto 8 grudnia 2022 r. Obiekt powstał w wyniku przebudowy istniejącego już budynku dzięki współpracy z Urzędem Gminy w Wielkiej Wsi. Podczas uroczystego otwarcia I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak powiedział: – Posterunek Policji w Białym Kościele jest 159. odtworzonym posterunkiem od roku 2016. W tym tygodniu to już trzeci posterunek odtworzony i otwarty w kraju. Ten proces nie jest zamknięty, on ciągle trwa. Posterunek Policji w Białym Kościele mieści się przy ul. Królowej Jadwigi 4 na terenie gminy Wielka Wieś. Stan etatowy Posterunku Policji w Białym Kościele obejmuje osiem etatów policyjnych. Posterunek Policji w Białym Kościele należy do struktury organizacyjnej Komisariatu Policji w Zielonkach. tekst i zdj. KWP w Krakowie / KPP w Krakowie

W GOŚCINIE

Nową siedzibę Posterunku Policji w Gościnie (woj. zachodniopomorskie) otwarto 6 grudnia 2022 r. przy ul. Jagodowej 5. W uroczystości wzięli udział: sekretarz stanu MSWiA Paweł Szefernaker, poseł na Sejm RP Czesław Hoc, wicewojewoda zachodniopomorski Tomasz Wójcik, komendant wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński, zastępca dyrektora Biura Logistyki KGP insp. Mariusz Żurawski, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Szczecinie dr Marek Jasztal, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb oraz komendant powiatowy Policji w Kołobrzegu insp. Dariusz Hoc z reprezentantami kadry kierowniczej KPP w Kołobrzegu, funkcjonariuszami Posterunku Policji w Gościnie, a także lokalna społeczność. tekst i zdj. KPP w Kołobrzegu / PP w Gościnie

W JELCZU-LASKOWICACH

21 listopada 2022 r. I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak przekazał komendantowi Komisariatu Policji w Jelczu-Laskowicach (woj. dolnośląskie) nadkom. Piotrowi Jasiewiczowi symboliczny klucz do nowego komisariatu, który mieści się przy ul. Witosa 35. W budynku o powierzchni ponad 500 znajdują się pomieszczenia służące policjantom pionu prewencji, kryminalnego, ale również magazyn broni, archiwum, szatnie i pomieszczenia gospodarcze. Dodatkowo na terenie jednostki znajdują się garaż na dwa samochody oraz wiata na dodatkowe dwa radiowozy. Komisariat wyposażono także w nowoczesny sprzęt informatyczny oraz łączności. tekst i zdj. KWP we Wrocławiu

W WARCIE

Nowo wybudowany Komisariat Policji w Warcie (woj. łódzkie) uroczyście otwarto 9 listopada 2022 r. Środki na inwestycję pochodziły z programu modernizacji Policji oraz ze środków budżetowych. Wsparcia udzieliły również Starostwo Powiatowe w Sieradzu oraz władze miasta Warty, nieodpłatnie przekazując działkę, na której powstał budynek. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom funkcjonalno-użytkowym zapewniono właściwe warunki dla obsługi interesantów – również tych z niepełnosprawnością ruchową. W budynku służbę będzie pełnić 22 funkcjonariuszy i dwóch pracowników. Nad bezpieczeństwem mieszkańców gminy Warta i Goszczanów będą czuwać policjanci ogniwa prewencji, dzielnicowi oraz kryminalni. tekst i zdj. asp. szt. Agnieszka Kulawiecka, KPP w Sieradzu

W MŁYNARACH

Policjanci z Posterunku Policji w Młynarach (woj. warmińsko-mazurskie) rozpoczęli służbę w nowej siedzibie. Podczas uroczystego otwarcia nowego posterunku 26 października 2022 r. byli obecni m.in. podsekretarz stanu MSWiA Błażej Poboży i zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. Budynek powstał na działce o powierzchni 2087 m², przekazanej policjantom przez lokalne władze. Powierzchnia całkowita dwukondygnacyjnego budynku to 208,48 m². W skład struktury kadrowej Posterunku Policji w Młynarach wchodzi osiem etatów policyjnych. tekst i zdj. KWP w Olsztynie

W BOGDAŃCU

Posterunek Policji w Bogdańcu odtworzono po 24-letniej przerwie 21 października 2022 r. W skład struktury kadrowej Posterunku Policji w Bogdańcu wchodzi osiem etatów. Łącznie z Posterunkiem Policji w Bogdańcu, od 2016 r. w województwie lubuskim, ponownie do użytku zostało oddanych siedem posterunków. Wcześniej do dyspozycji mieszkańców przywrócono jednostki w Dobiegniewie, Kargowej, Szlichtyngowej, Zbąszynku, Przytocznej i Lubniewicach. KWP w Gorzowie Wielkopolskim. zdj. . asp. Mateusz Sławek

W CIESZANOWIE

Policjanci z Posterunku Policji w Cieszanowie (woj. podkarpackie) 20 października 2022 r. rozpoczęli służbę w nowej siedzibie, która mieści się na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów. Nowoczesny obiekt powstał w ramach projektu „Budowa pasywnego budynku administracyjnego”. W nowym posterunku powstały dyżurka i poczekalnia, pokoje służbowe, pokój socjalny, szatnia i sanitariaty. Znajduje się tam nowoczesna serwerownia, funkcjonuje całodobowy monitoring. Teren wokół budynku został zagospodarowany i ogrodzony. W Posterunku Policji w Cieszanowie służbę pełni pięciu funkcjonariuszy. tekst: KWP w Rzeszowie, zdj. Bartosz Wilk

W ANDRESPOLU

Uroczystość otwarcia nowej siedziby Posterunku Policji w Andrespolu odbyła się 26 września 2022 r. Środki wykorzystane na budowę siedziby pochodzą z programu modernizacji Policji, a działka budowlana, na której powstał nowy budynek, została przekazana nieodpłatnie przez władze gminy Andrespol. W nowym, zbudowanym od podstaw, dwukondygnacyjnym budynku będzie pracować dziewięciu policjantów – rewiru dzielnicowych, ogniwa patrolowo-interwencyjnego oraz kryminalni. Dla interesantów został przygotowany przestronny parking wraz z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością. mł. asp. Aneta Kotynia, KWP w Łodzi

W JAKTOROWIE

Nowy Komisariat Policji w Jaktorowie (woj. mazowieckie) otwarto 23 września 2022 r. Podczas uroczystości otwarcia Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk powiedział: – Komisariat w Jaktorowie to kolejny przykład na to, że polska Policja czuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich Polaków. Ważne jest, aby na mapie Polski nie było białych plam, jeśli chodzi o jednostki Policji. W nowo oddanym Komisariacie Policji w Jaktorowie powierzchnia użytkowa wynosi blisko 412 m², etatowo służbę pełni 15 policjantów oraz dwóch pracowników cywilnych. Rejonem działania policjantów są dwie gminy – Jaktorów i Baranów, których łączna powierzchnia wynosi ponad 130 km² i są zamieszkiwane przez około 18 tys. osób. tekst: Edyta Adamus, zdj. Marek Szałajski, KSP

W BRZEŚCIU KUJAWSKIM

W powiecie włocławskim, w Brześciu Kujawskim 8 września 2022 r., po gruntownym remoncie i rozbudowie został otwarty komisariat Policji. W ramach rozbudowy dostosowano obiekt do aktualnych potrzeb jednostki. W komisariacie znajdują się: pomieszczenia biurowe, poczekalnia, toaleta dla interesantów uwzględniająca potrzeby osób z niepełnosprawnościami, pokój przyjęć interesantów, pomieszczenie służby dyżurnej z aneksem socjalnym, serwerownia, pokoje biurowe, sala odpraw, szatnie z suszarniami, pomieszczenia techniczne, magazyn depozytów, składnica akt, garaże z pomieszczeniem technicznym, pomieszczenie socjalne, a nawet siłownia. tekst i zdj. KWP w Bydgoszczy

W UŚCIU GORLICKIM

W uroczystym otwarciu nowego Posterunku Policji w Uściu Gorlickim 17 lipca 2022 r. uczestniczyli marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak i komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Lendzion. Obowiązki gospodarza uroczystości pełniła mł. insp. Dorota Tokarz, komendant powiatowy Policji w Gorlicach. Nowa siedziba posterunku mieści się w tej samej lokalizacji co poprzednia, pod adresem Uście Gorlickie 160. Posterunek Policji w Uściu Gorlickim zaprojektowano jako zespół dwóch budynków: administracyjnego budynku głównego oraz budynku garażowego. Środki wydatkowane na inwestycję pochodzą z rządowego programu modernizacji Policji. KWP w Krakowie / KPP w Gorlicach zdj. KPP w Gorlicach

W ORŁACH

W Orłach, na Podkarpaciu, 1 lipca 2022 r. został reaktywowany posterunek Policji. Podczas otwarcia ówczesny komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak wraz z wójtem Gminy Orły Bogusławem Słabickim przekazali na ręce kierownika posterunku asp. szt. Janusza Dąbka symboliczny klucz do budynku. Posterunek Policji w Orłach, podległy Komisariatowi Policji w Żurawicy, powiększył się o dodatkowe osiem etatów. Służbę w nim pełnią – kierownik posterunku, dwóch dzielnicowych, trzech funkcjonariuszy służby patrolowo-interwencyjnej oraz dwóch funkcjonariuszy służby kryminalnej. tekst i zdj. KMP w Przemyślu

W ZATORZE

Uroczyste otwarcie Komisariatu Policji w Zatorze (woj. małopolskie) odbyło się 29 czerwca 2022 r. Środki na inwestycję pochodziły z programu modernizacji Policji oraz zasilonego przez Gminę Zator i Gminę Przeciszów Funduszu Wsparcia Policji. Komisariat Policji w Zatorze podlega Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu, a rejon jego działania obejmuje bardzo rozległy i atrakcyjny turystycznie obszar Doliny Karpia. Nowy komisariat to dwukondygnacyjny budynek. tekst i zdj. KPP w Oświęcimiu / KWP w Krakowie

W JANOWCU WIELKOPOLSKIM

25 maja 2022 r. odbyło się symboliczne otwarcie, po gruntownym remoncie i rozbudowie, Komisariatu Policji w Janowcu Wielkopolskim (woj. kujawsko-pomorskie). W uroczystości wzięli udział: I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, szefostwo regionalnej Policji z komendantem wojewódzkim Policji w Bydgoszczy nadinsp. Piotrem Leciejewskim oraz lokalne władze samorządowe. tekst i zdj. KWP w Bydgoszczy

W SZYDŁOWIE

Od 8 kwietnia 2022 r. w nowo otwartym Posterunku Policji w Szydłowie (woj. świętokrzyskie) przy ul. Targowej 5 służbę pełni ośmiu funkcjonariuszy. Tym samym jednostka w randze posterunku oficjalnie powróciła do Szydłowa po dziesięciu latach. Inwestycję rozpoczęto w 2021 r. w ramach programu modernizacji Policji. W pomieszczeniach znajdują się nowoczesne instalacje teleinformatyczne oraz nowe wyposażenie biurowe. tekst i zdj. KPP w Staszowie

W LIPNIKU

Posterunek Policji w Lipniku (woj. świętokrzyskie) powstał w wyniku przebudowy istniejącego już budynku i współpracy z miejscowym urzędem gminy. W nowoczesnej siedzibie posterunku w Lipniku przewidziano osiem etatów policyjnych. Uroczyste otwarcie nowej siedziby odbyło się 1 kwietnia 2022 r. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: komendant wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. dr Jarosław Kaleta, zastępca dyrektora Biura Logistyki KGP insp. Mariusz Żurawski, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, posłowie i senatorowie ziemi świętokrzyskiej, starosta opatowski Tomasz Staniek, wójt gminy Lipnik Andrzej Grządziel, kadra kierownicza świętokrzyskiej Policji oraz funkcjonariusze nowego posterunku. Z rąk szefa świętokrzyskich policjantów symboliczne klucze do nowej siedziby odebrał kierownik posterunku asp. Paweł Łasak. tekst mł. asp. Maciej Ślusarczyk, zdj. podkom. Damian Janus, KWP w Kielcach

W BOLESŁAWCU

Nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu (woj. dolnośląskie) przy ul. Modłowej 3 została uroczyście otwarta 29 marca 2022 r. I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak przekazał na ręce komendanta powiatowego Policji w Bolesławcu insp. Norberta Kurendy klucz, jako symbol otwarcia nowej siedziby bolesławieckiej jednostki Policji. Nowo wybudowany obiekt składa się z trzech budynków, części głównej z przeznaczeniem administracyjno-biurowym, punktem obsługi technicznej sprzętu transportowego oraz kojcami dla psów służbowych. tekst asp. szt. Anna Kublik-Rościszewska, KPP w Bolesławcu, zdj. KWP we Wrocławiu/KPP w Bolesławcu

PAWILON B STRZELNICY – SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH

Uroczystość otwarcia pawilonu B policyjnej strzelnicy ćwiczebnej Szkoły Policji w Katowicach odbyła się 25 marca ub.r. Do tej pory Szkoła Policji w Katowicach posiadała do dyspozycji jedynie osie strzeleckie odkryte. Jednym z podstawowych czynników przemawiających za budową krytych strzelnic było uniezależnienie szkolenia strzeleckiego od warunków atmosferycznych. Przedmiot inwestycji stanowiły przebudowa i rozbudowa istniejącego zespołu strzelnic ćwiczebnych do prowadzenia strzelań ze zmiennych linii otwarcia ognia. Inwestycja została sfinansowana z programu modernizacyjnego Policji. tekst i zdj. SP w Katowicach

W MIRCU

25 marca 2022 r. w obecności m.in. wojewody świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza oraz zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. dr Agaty Malasińskiej-Nagórny otwarto nową siedzibę Posterunku Policji w Mircu. Po czterech latach od odtworzenia policyjnej komórki organizacyjnej w tej miejscowości pięciu funkcjonariuszy ma obecnie do dyspozycji nowy parterowy budynek o użytkowej powierzchni 140 m², w którym będą mogli sprawnie i skutecznie realizować zadania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. tekst i zdj. KWP w Kielcach

W SOSNOWCU

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk wręczył 21 stycznia 2022 r. insp. Tomaszowi Kłosowiczowi symboliczny klucz do nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Nowoczesny obiekt, mieszczący się przy ulicy Janowskiego 16, powstał na działce podarowanej Policji przez władze Sosnowca. Budowa nowej komendy miejskiej częściowo została sfinansowana z budżetu Policji. Miasto przeznaczyło na ten cel w latach 2015–2018 kwotę dwóch milionów złotych. Projekt przewiduje jeszcze budowę na terenie posesji budynków kynologicznego i gospodarczego, które powstaną w późniejszym terminie. tekst i zdj. KWP w Katowicach

oprac. IPK