Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Tablica w Kielcach

„Pamięci funkcjonariuszy Policji Państwowej, którzy wierni przysiędze zapłacili cenę życia w służbie II Rzeczypospolitej oraz ofiarom hitlerowskich i stalinowskich obozów zagłady” – taka inskrypcja znajduje się na tablicy odsłoniętej pod koniec września br. na budynku KWP w Kielcach.

Miejsce pamięci odsłonili wspólnie: komendant wojewódzki Policji w Kielcach nadinsp. Jarosław Kaleta, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Grażyna Szkonter i wiceprzewodniczący ZW NSZZP woj. świętokrzyskiego asp. szt. Andrzej Ścibisz. Tablicę poświęcił kapelan świętokrzyskich policjantów ks. ppor. rez. Paweł Kowalski.

Uroczystość stała się okazją do wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych oraz przypomnienia martyrologii policjantów II Rzeczypospolitej.

P.Ost.

zdj. Damian Janus