Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

EGIDA-22

Od lat ćwiczenia EGIDA są praktyczną weryfikacją systemu powoływania osób posiadających przydziały orgnizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji. 16 października br. ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-22 przeprowadzono w 38 wybranych jednostkach szczebla powiatowego, miejskiego i rejonowego oraz Szkole Policji w Słupsku. Powołano do udziału w nich 780 osób.

Wśród powołanych do tzw. rezerwy osobowej znaleźli się mężczyźni wskazani przez lokalne wojskowe centra rekrutacji (dawne WKU). Wśród nich były osoby nieposiadające żadnego doświadczenia wojskowego czy w służbach mundurowych, a także byli policjanci. Dla niektórych był to więc pierwszy kontakt z bronią, a dla innych przypomnienie jej obsługi.

Głównym celem szkolenia było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób do służby w jednostkach organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia oraz przepływu informacji na linii KPP/KMP/KRPKWP/KSP/SP – KGP. W ubiegłym roku ćwiczenia przeprowadzono w jednostkach wyższego szczebla, tj. komendach wojewódzkich i komendzie stołecznej Policji oraz w Komendzie Głównej Policji.

Dziś Policja, obok Sił Zbrojnych RP, jest drugą co do wielkości formacją mundurową. Powoływani do ćwiczeń rezerwiści przewidziani są m.in. do ochrony obiektów policyjnych. W warunkach wojennych byli funkcjonariusze Policji w przypadku powołania do służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji powróciliby do niej wraz ze stopniem, z którym odeszli ze służby.

Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczenia było rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2021 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2022 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji (Dz. U. poz. 2493) oraz decyzja Komendanta Głównego Policji w sprawie organizacji, przygotowania ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-22”.

Obserwatorami ćwiczenia poza funkcjonariuszami Policji byli przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także jednostek organizacyjnych Policji. Do udziału w ćwiczeniach stawiło się 761 osób, natomiast ukończyło je 749 osób. Za koordynację tegorocznego ćwiczenia odpowiadał Główny Sztab Policji KGP.

oprac. ACH

zdj. autor