Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Konkurs na logo CBZC rozstrzygnięty!

Na początku lipca br. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ogłosiło konkurs na logo nowo powołanej jednostki. W konkursie wzięło udział 53 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji. W sumie nadesłano 69 prac. Po ocenie otrzymanych projektów przez komisję konkursową został wyłoniony laureat, którego logo spełniło wszystkie warunki regulaminu i zyskało uznanie członków komisji. Zwycięską pracę zaprojektował kom. Mariusz Dubielecki z Centralnego Biura Śledczego Policji. Gratulujemy!

Po wstępnej ocenie zgodności nadesłanych utworów z regulaminem konkursu swoją pracę rozpoczęła komisja konkursowa pod przewodnictwem komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wybór wyróżniających się projektów był bardzo trudny, autorzy nadesłanych prac wykazali się kreatywnością i zaprezentowali wysoki poziom wykonania.

Zwycięski projekt zyskał uznanie członków komisji konkursowej jako logo nowoczesne, posiadające walory artystyczne i estetyczne, charakterystyczne dla polskiej Policji i nawiązujące do systemów informatycznych oraz teleinformatycznych. Użyte schematy płytek układów scalonych i kod binarny, który jest tłem logo, wskazują na charakter zadań realizowanych przez funkcjonariuszy CBZC. Głównym elementem logo jest kontur Polski pokryty symboliczną siecią połączeń teleinformatycznych z centralnie umieszczonym skrótowcem naszego biura – CBZC jako jednostki Policji zwalczającej cyberprzestępczość.

CBZC