Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Podsumowanie 2021 roku

Z uwagi na sytuację pandemiczną odprawa kadry kierowniczej polskiej Policji drugi rok z rzędu odbyła się zdalnie. Oto jej najważniejsze punkty:

• Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podziękował funkcjonariuszom i pracownikom za to, że mimo trudnej sytuacji zdecydowana większość Polaków dobrze ocenia pracę formacji i czuje się bezpiecznie w okolicy miejsca swojego zamieszkania.

• Polska Policja zamknęła ten rok z rekordowym stanem zatrudnienia, bo po raz pierwszy od kilkunastu lat jest to ponad 100 tys. funkcjonariuszy. W ramach Programu Modernizacji Służb Mundurowych Podległych MSWiA na lata 2022–2025 liczba etatów w Policji zwiększy się niemal do 110 tys.

• W ub.r. każdego dnia do służby patrolowej i obchodowej wychodziło średnio ponad 19 tys. umundurowanych policjantów, którzy w skali roku przeprowadzili 6,5 mln interwencji. Każdego dnia wykrywano ponad 2 tys. przestępstw, blisko 25 tys. wykroczeń i zrealizowano 360 konwojów. Jak podkreślił szef Policji, założony czas reakcji na zdarzenie wynosił 11 minut, a w 2021 r. czas interwencji pilnej to średnio 9 minut.

• Rozwija się Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W grudniu odnotowano blisko 3 mln jej użytkowników, przy ponad 9 mln odsłon.

• Komendant Główny Policji wyraził słowa uznania dla policjantów ruchu drogowego i ich wkładu w poprawę bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich 10 lat odnotowano ponad 15 tys. mniej wypadków, a liczba ofiar śmiertelnych spadła w tym czasie o 1300.

• Od początku działań na polsko-białoruskiej granicy do 18 stycznia br. na terenie Polski policjanci ujawnili ponad 6 tys. nielegalnych imigrantów. Do działań na terenach objętych stanem wyjątkowym zaangażowano ponad 166 tys. policjantów (na zasadzie wielokrotności). Podczas eskalacji napięć 12 policjantów zostało rannych.

• W ramach walki z pandemią COVID-19 i kontroli obostrzeń od początku działań do 23 stycznia br. policjanci podjęli ponad 2 mln 100 tys. interwencji i sprawdzili ponad 117 mln razy osoby objęte kwarantanną. W prawie 300 konwojach szczepionek uczestniczyło blisko 1600 funkcjonariuszy.

• W najważniejszych kategoriach przestępstw kryminalnych obserwuje się tendencję spadkową i następujący systematycznie od 2016 r. wzrost wykrywalności, utrzymujący się w ostatnich latach na poziomie przekraczającym 65 proc.

• Szef Policji podkreślił również znaczenie działań kierownictwa resortu na rzecz poprawy sytuacji finansowej policjantów i pracowników – od 2016 r. wynagrodzenia pracowników wzrosły średnio o 1280 zł, a uposażenia funkcjonariuszy o 1780 zł.

• Nastąpią zmiany w szkolnictwie policyjnym, zasadach mianowania i awansowania – więcej w materiale na s. 4.

• Odpowiedzialny za pion logistyki polskiej Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak przedstawił zrealizowane wydatki, ale wspomniał też o planach zakupowych i inwestycyjnych, w tym budowy nowej Szkoły Policji w Lublinie.

• W ciągu 5 lat Policja ukończyła 374 zadania inwestycyjne, w realizacji jest ich blisko 200. Kupiono 5180 pojazdów, m.in. furgony, więźniarki, ambulanse sanitarne. I zastępca Komendanta Głównego Policji podziękował za trud wszystkim policyjnym logistykom, dzięki którym realizacja tak dużych przedsięwzięć była w ogóle możliwa.

• Zdaniem ministra SWiA Mariusza Kamińskiego Policja to kluczowa dla funkcjonowania państwa formacja. Podkreślił jej profesjonalizm m.in. podczas działań na granicy polsko-białoruskiej.

• Szef resortu przypomniał, że bardzo ważną rolę będzie odgrywało tworzone w tym roku Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Ma to być formacja nowoczesna i mądrze zbudowana, a także nastawiona na pomaganie obywatelom.

• Wiceminister SWiA Maciej Wąsik mówił o współpracy ze związkami zawodowymi i dziękował ich przedstawicielom za wsparcie w pracach sejmowych. Efektem tej współpracy są ustawy o CBZC i modernizacyjna.

• 2021 r. był pierwszym rokiem funkcjonowania ustawy o wsparciu służb mundurowych. Dla Macieja Wąsika bardzo istotnym elementem były uzgodnione ze związkami zawodowymi dodatki motywacyjne, mające zachęcić doświadczonych funkcjonariuszy do pozostania w służbie.

Zamykając odprawę, Komendant Główny Policji serdecznie i gorąco podziękował za miniony rok. – To ogromny zaszczyt stać na czele tej formacji (…). Dzięki Waszej pracy, Waszych podwładnych, Waszych ludzi dzisiaj polska Policja jest formacją profesjonalną, na którą społeczeństwo może zawsze liczyć, i zrobimy wszystko, narażając własne życie i zdrowie, by zapewnić obywatelom bezpieczeństwo, porządek i spokój – powiedział szef Policji.

Magdalena Mocydlarz-Wicha

BKS KGP / oprac. PM

Odprawa kadry kierowniczej polskiej Policji z udziałem (od lewej) sekretarza stanu w MSWiA Macieja Wąsika, ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego oraz Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka

zdj. Grzegorz Utnik, Gabinet KGP