Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Pierwsza w Polsce budowa modułowej jednostki Policji w Prochowicach

Posterunek Policji w Prochowicach w powiecie legnickim to pionierska na skalę Polski inwestycja w formie budownictwa modułowego 3D, która w przypadku sprawdzenia się będzie rozwiązaniem prekursorskim dla następnych tego typu obiektów.

ZAŁOŻENIA INWESTYCJI

Koncepcja inwestycji w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego była realizowana od początku przez Wydział Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu wspólnie z Wydziałem Koordynacji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami z Biura Logistyki KGP. Zakładała budowę nowego posterunku rozplanowanego według przepisów i wytycznych określonych w „Standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji”. W ramach realizacji pilotażowego projektu prowadzono konsultacje z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w zakresie technologii modułowej.

Aranżacja zabudowy umożliwia zarówno dogodny dojazd samochodem, jak i wykonanie parkingów dla pojazdów służbowych i interesantów. Ważne, aby to miejsce było nowoczesne i spełniające wszelkie wymogi oraz oczekiwania stawiane przed obiektami Policji. Poza budynkiem administracyjnym realizacja obejmowała również posadowienie budynku garażowo-magazynowego wykonanego także w technologii modułowej oraz zagospodarowanie terenu.
Budowa jednostki Policji w nowoczesnej technologii rozpoczęła się w nocy z 20 na 21 września 2021 r. Cała konstrukcja stanęła wówczas na swoim miejscu. Pozostało jeszcze wykończenie wnętrza nowego Posterunku Policji w Prochowicach oraz zagospodarowanie terenu. Wartość całego przedsięwzięcia to kwota 3 470 029,40 zł, w tym blisko 500 tys. zł pochodzi z dofinansowania gminy Prochowice. Ta jednostka przeznaczona jest dla 13 osób – policjantów i pracowników Policji.

UROCZYSTE OTWARCIE

Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Prochowicach odbyło się 7 grudnia 2021 r. z udziałem dyrektora Biura Logistyki Policji KGP insp. Andrzeja Kropiwca reprezentującego Komendanta Głównego Policji, komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusza Wesołowskiego i jego zastępcy mł. insp. Roberta Frąckowiaka, który nadzorował proces budowy posterunku z ramienia kierownictwa dolnośląskiej komendy, a także zastępców komendantów wojewódzkich Policji do spraw logistyki z terenu kraju, zastępców komendantów Szkół Policji, kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dyrektora Centrum Usług Logistycznych Komendy Głównej Policji Emilii Sadowskiej, komendanta miejskiego Policji w Legnicy podinsp. Zbigniewa Kopija oraz naczelnika Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podinsp. Dariusza Antoniszyna wraz zastępcą – Martą Zajdą oraz pracownikami wydziału, a także przedstawiciela policyjnych związków zawodowych asp. szt. Piotra Malona. Swoją obecnością uroczystość uświetniła również senator Izby Wyższej Polskiego Parlamentu Dorota Czudowska, a także II wicewojewoda dolnośląski Bogusław Szpytma. Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele władz samorządowych oraz duchowieństwa, Państwowej Straży Pożarnej, lokalnych urzędów oraz firmy, która wykonała inwestycję.

Bezpośrednio po wejściu do budynku znajduje się pomieszczenie dla oczekujących interesantów, pokój kierownika oddzielony sekretariatem oraz sala dla funkcjonariuszy odprawiających się do służby. Każdy z mundurowych zajmie miejsce w jednym z trzech pokoi biurowych przeznaczonych nie tylko do sporządzania dokumentacji podczas służby, ale także do bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami, którzy będą informować o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia. Policjanci mają do dyspozycji dwie szatnie oraz pomieszczenie socjalne. Kierownikiem posterunku został asp. szt. Daniel Krzeczkowski.

Do tematu modułowego posterunku w Prochowicach zapewne wrócimy, żeby zobaczyć, jak się w nim pełni służbę.

nadkom. Kamil Rynkiewicz
oprac. IPK
zdj. Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu, oprac. IPK