Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Nowe siedziby policji

Szef polskich policjantów wyraził przekonanie, że inwestycja oraz budowa nowej siedziby pilskiej jednostki są ważne nie tylko dla samych funkcjonariuszy, ale również dla mieszkańców

W Grębowie

Policjanci z Posterunku Policji w Grębowie odebrali symboliczne klucze do reaktywowanej siedziby. Po dziewięciu latach funkcjonariusze będą pełnić służbę w wyremontowanych i odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach. Uroczystości otwarcia nowej siedziby 2 lipca ub.r. przewodniczył I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Zbigniew Sowa. Symboliczne klucze do nowej siedziby odebrał st. asp. Łukasz Surowiec.

KMP w Tarnobrzegu 

W Świlczy z siedzibą w Trzcianie

2 sierpnia ub.r. odbyła się uroczystość otwarcia nowego Posterunku Policji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie. W uroczystości otwarcia placówki wzięli udział komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak, jego zastępca insp. Stanisław Sekuła, komendant miejski Policji w Rzeszowie insp. Bogusław Kania oraz jego zastępca mł. insp. Wacław Sudoł. Posterunek jest wyposażony w nowoczesną serwerownię, całodobowy monitoring i pełne zaplecze niezbędne dla pełniących tam służbę funkcjonariuszy. Pracę na posterunku rozpoczęło dziewięciu policjantów.

KWP w Rzeszowie

W Janowie

20 sierpnia ub.r. policjanci z Posterunku Policji w Janowie rozpoczęli służbę w nowo wybudowanym budynku na ulicy Parkowej 15. Dzięki nowej placówce mieszkańcy miejscowości położonych w gminie Janów oraz Korycin będą mieli możliwość kontaktu z funkcjonariuszami. Kierownik nowej jednostki asp. szt. Jarosław Sokołowski otrzymał symboliczny klucz do nowej siedziby. Posterunek Policji w Janowie podlega Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce. Inwestycja była możliwa dzięki środkom z „Projektu nr 700 w ramach Programu Modernizacji Policji”.

KPP w Sokółce

W Mieroszowie

Dziewięcioro funkcjonariuszy, w tym czworo dzielnicowych, 4 października ub.r. rozpoczęło służbę w nowo otwartym Posterunku Policji w Mieroszowie, w powiecie wałbrzyskim. Kadrą będzie zarządzać asp. szt. Artur Gargas, policjant z blisko 25-letnim stażem. Zaproszonych na uroczystość otwarcia nowej siedziby gości przywitał komendant miejski Policji w Wałbrzychu nadkom. Krzysztof Lewandowski. Asp. szt. Artur Gargas odebrał symboliczny klucz do Posterunku Policji w Mieroszowie z rąk zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu mł. insp. Roberta Frąckowiaka oraz burmistrza Mieroszowa Andrzeja Lipińskiego.

KMP w Wałbrzychu

W Lipnicy

10 października ub.r. komendant wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński przewodniczył uroczystości otwarcia Posterunku Policji w Lipnicy. To pierwsza tego typu jednostka przywrócona w województwie pomorskim. Gośćmi wydarzenia byli m.in. wojewoda pomorski Dariusz Drelich, a także parlamentarzyści oraz przedstawiciele władz samorządowych. Komendę Główną Policji reprezentował dyrektor Biura Logistyki KGP insp. Andrzej Kropiwiec. Wznowienie działalności Posterunku Policji w Lipnicy po prawie 11 latach jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, samorządu, ale także wynikiem policyjnych analiz. W przywróconym posterunku służbę będzie pełnić pięciu funkcjonariuszy.

KWP w Gdańsku

W Kroczycach

4 listopada ub.r. symboliczny klucz do nowej siedziby w Kroczycach przekazał komendant wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn. W wydarzeniu wzięli udział parlamentarzyści, władze samorządowe, a także przedstawiciele służb mundurowych oraz mieszkańcy. Posterunek został wyposażony w sprzęt kwaterunkowy i teleinformatyczny. Docelowo służbę w nim będzie pełnić dziewięciu funkcjonariuszy, w tym kierownik, dzielnicowy i siedmiu policjantów służby patrolowej.

KWP w Katowicach

W Osieku 

Od 25 listopada 2021 r. osieccy policjanci pełnią służbę w nowej siedzibie. Tym samym jednostka w randze posterunku oficjalnie powróci do Osieka po dziewięciu latach. W obecności m.in. zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. dr Agaty Malasińskiej-Nagórny, komendanta powiatowego Policji w Staszowie insp. Leszka Dębowskiego, burmistrza miasta i gminy Osiek Rafała Łysiaka, przedstawicieli lokalnej społeczności oraz policjantów został otwarty Posterunek Policji w Osieku. W posterunku służbę będzie pełnić pięciu policjantów.

opr. J.Sz; KPP w Staszowie

W Kazimierzy Wielkiej

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na kompleksowy remont obiektów Komendy Powiatowej Policji w Kazimierzy Wielkiej została opracowana już w 2017 r. 29 listopada ub.r. odbyło się uroczyste otwarcie, na którym gościli m.in. I zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz i szef świętokrzyskich policjantów nadinsp. dr Jarosław Kaleta. Zakres inwestycji obejmował docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia i sieci grzewczej oraz przyłącze do sieci kanalizacyjnej. W ramach projektu powstały również: sala odpraw, sala narad, szatnie dla policjantów, pomieszczenia dla przewodników psów i nowe kojce dla psów wraz z wybiegiem. Wszystkie pomieszczenia służbowe zostały wyposażone w nowe meble, sprzęt komputerowy oraz systemy łączności. 

opr. MC; KPP w Kazimierzy Wielkiej

w Pile

Podczas uroczystego otwarcia Komendy Powiatowej Policji w Pile 29 listopada ub.r. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk przekazał symboliczny klucz do obiektu komendantowi powiatowemu Policji w Pile podinsp. Marcinowi Kowalskiemu. Szef polskich policjantów wyraził przekonanie, że inwestycja oraz budowa nowej siedziby pilskiej jednostki są ważne nie tylko dla samych funkcjonariuszy, ale również dla mieszkańców powiatu. Budynek został zaprojektowany z myślą o jak najlepszej obsłudze interesantów. Koszt inwestycji budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pile wyniósł ponad 75 mln zł. Został pokryty z funduszu programu modernizacji Policji oraz dzięki wsparciu starosty pilskiego oraz prezydenta miasta Piły. W nowym obiekcie będzie pracować ponad 230 policjantów oraz blisko 60 pracowników cywilnych.

KWP w Poznaniu / mw

W Brańsku

Nowoczesny budynek posterunku w Brańsku powstał od podstaw, a jego budowa była odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców i funkcjonariuszy. Nowy budynek, w którym służbę policjanci rozpoczęli 15 grudnia ub.r., ma powierzchnię całkowitą ponad 171 m2, w tym powierzchnia użytkowa to ponad 139 m2. Posterunek stoi na działce przekazanej na ten cel przez Urząd Miasta w Brańsku. W kubaturze budynku znajdują się pomieszczenia biurowe kierownika posterunku oraz trzech dzielnicowych.

KWP w Białymstoku

W Szczawnicy

15 grudnia ub.r. został oddany do użytku nowo wybudowany Komisariat Policji w Szczawnicy. W uroczystości wzięli udział wojewoda małopolski Łukasz Kmita, dyrektor Biura Logistyki Policji KGP insp. Andrzej Kropiwiec, komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion, jego zastępca insp. Rafał Leśniak, a także kierownictwo nowotarskiej komendy Policji oraz przedstawiciele władz samorządowych i duchowieństwa. Komendantem nowej jednostki został podinsp. Robert Siemka. W ramach inwestycji powstał 3-kondygnacyjny oraz wolnostojący parterowy budynek gospodarczy.

KPP w Nowym Targu

W Nowym Żmigrodzie

Komisariat Policji w Nowym Żmigrodzie został otwarty po modernizacji 29 grudnia ub.r. W uroczystości uczestniczyli: komendant wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak wraz z zastępcą insp. Stanisławem Sekułą, parlamentarzyści, władze województwa, przedstawiciele lokalnego samorządu oraz funkcjonariusze z komisariatu w Nowym Żmigrodzie oraz z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle, na czele z komendantem powiatowym insp. Robertem Wróblem. Dotychczasowa siedziba komisariatu służy policjantom nieprzerwanie od lat 80. XX wieku. W tym czasie w komisariacie wykonywano drobne prace remontowe, jednak budynek nie spełniał wymogów, chociażby w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

KWP w Rzeszowie

oprac. IPK