Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Pies służbowy pierwsza pomoc, cz. 2

Kontynuacja artykułów o pierwszej pomocy. We współpracy z Sekcją Ochrony Pracy KGP funkcjonariusze, którzy są ratownikami medycznymi koordynującymi zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego w poszczególnych jednostkach Policji, przybliżają różne sytuacje zagrażające zdrowiu, a nawet życiu, w których mogą uczestniczyć policjanci.

Teoria to podstawa w ratownictwie medycznym, w przypadku pomocy psom niezbędne jest skonfrontowanie jej z praktyką podczas warsztatów.

Rany kłute i postrzałowe klatki, piersiowej, odma prężna

W przypadku wszystkich otwartych lub ssących ran klatki piersiowej należy interweniować natychmiast. W pierwszym momencie przykładamy szczelnie do rany rękawiczkę, a następnie zakładamy opatrunek okluzyjny. Skracamy sierść psa w okolicach rany, pozostawiając jej niewielką ilość nad skórą. Odsłonimy w ten sposób ranę, a ponadto uzyskamy lepszą stabilizację i szczelność opatrunku okluzyjnego. Jeżeli nie dysponujemy specjalnym opatrunkiem okluzyjnym, stosujemy improwizowany opatrunek z materiału nieprzepuszczającego powietrza. Oklejamy go szczelnie plastrem z czterech stron lub zabezpieczamy bandażem, obwiązując go wokół klatki piersiowej.

Omawiając urazy klatki piersiowej, nie sposób pominąć odmy prężnej.

Możemy podejrzewać jej obecność u psa, jeżeli wystąpiły następujące okoliczności i objawy:

× uraz tułowia lub pierwotny uraz wybuchowy;

× ciężka lub postępująca niewydolność oddechowa;

× zauważalnie szybszy oddech;

× szybkie, płytkie, restrykcyjne oddychanie z otwartym pyskiem;

× znacznie ściszone dźwięki lub ich całkowity zanik po jednej lub obydwu stronach (w przypadku osłuchania klatki piersiowej);

× wstrząs krążeniowy;

× urazowe zatrzymanie krążenia, bez ewidentnych widocznych śmiertelnych ran.

Objawy niewydolności oddechowej u psa mogą się przejawiać następująco:

× pies jest niespokojny, nie chce lub nie może się położyć;

× pozycja statywu (opisywana przy zarządzaniu drogami oddechowymi);

× dyssynchroniczny wzorzec oddychania (brzuch i klatka piersiowa poruszają się w przeciwnych kierunkach podczas wdechu);

× minimalne wychylenie klatki piersiowej ze wzmożonym oddychaniem brzusznym;

× brak reakcji na podstawowe polecenia, niechęć do ruchu;

× dziąsła sinicowe.

W przypadku braku szybkiego leczenia odma prężna może się rozwinąć w niewydolność oddechową, wstrząs krążeniowy i urazowe zatrzymanie krążenia. Niestety, nie będąc wykwalifikowanym personelem, nie mamy możliwości odbarczenia odmy, zatem jedyny ratunek to jak najszybszy transport psa do weterynarza.

Niewydolność krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa w przypadku urazu penetrującego, a także w środowisku taktycznym lub niebezpiecznym dla ofiar wybuchu, które nie mają pulsu, oddechu i innych oznak życiowych, bardzo rzadko kończy się powodzeniem.

W przypadku psów służbowych będziemy mieć do czynienia głównie z owczarkami niemieckimi, belgijskimi i holenderskimi. Przedział wagowy będzie się wahać od 30 kg do 45 kg, klatka piersiowa regularna, co pozwala na określenie algorytmu postępowania w przypadku NZK.

Po dokonaniu kontroli parametrów życiowych i uzyskaniu informacji zwrotnej, że doszło do NZK, prowadzimy resuscytację krążeniowo-oddechową według algorytmu 30/2 lub 10 workiem Ambu, w cyklu dwuminutowym:

× udrażniamy drogi oddechowe psa;

× układamy dłonie na środku klatki piersiowej;

× wykonujemy 30 uciśnięć, dobierając technikę ucisku (jedną ręką lub oburącz) oraz siłę do wielkości psa;

× wykonujemy dwa wdechy, zamykając pysk psa i wdmuchując powietrze przez nos;

× jeżeli mamy worek Ambu, prowadzimy 10 oddechów na minutę;

× po przywróceniu funkcji życiowych niezwłocznie transportujemy psa do weterynarza.

Bez względu na jakość i efekt prowadzonych przez nas czynności ratunkowych, musimy pamiętać, że niezwłocznie należy zapewnić urazowemu psu opiekę weterynaryjną.

asp. szt. Tomasz Stępień

kierownik Ogniwa Przewodników Psów Służbowych w KMP we Wrocławiu, instruktor ratownictwa pola walki, instruktor pierwszej pomocy, posiada uprawnienia ratownika weterynaryjnego

zdj. autor