Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Był, jest i będzie

Ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł” odbywa się cyklicznie od 2008 r. Na tegoroczną edycję nadesłano 106 zgłoszeń. Wśród kandydatów byli funkcjonariusze służby prewencyjnej i kryminalnej ze wszystkich garnizonów oraz Komendy Głównej Policji.

WAŻNE SPOTKANIE

– Jak co roku rozpoczynamy centralne obchody Święta Policji od jakże ważnego elementu – spotkania z laureatami konkursu „Policjant, który mi pomógł”, którzy są wielkimi ambasadorami naszej formacji. Nie wyobrażam sobie obchodów Święta Policji bez finalizacji tego wyjątkowego konkursu – powiedział gen. insp. Jarosław Szymczyk, otwierając uroczyste spotkanie w Komendzie Głównej Policji 20 lipca br. W tym roku konkurs został zorganizowany przez Biuro Prewencji KGP.

Oprócz komendanta głównego w uroczystym spotkaniu uczestniczyli: nadinsp. Roman Kuster, zastępca Komendanta Głównego Policji oraz Jego Ekscelencja ks. arcybiskup Józef Guzdek – metropolita białostocki biskup polowy Wojska Polskiego, ks. por. Dawid Banach – wz. naczelnego kapelana wojskowego, ewangelickiego biskupa wojskowego, ks. Andrzej Bołbot – naczelny prawosławny kapelan Policji, komendanci wojewódzcy i Stołeczny Policji z garnizonów, z których pochodzą laureaci konkursu.

Istotą konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwych wypadków. Celem przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Zgłoszeń policjantów do konkursu dokonywać mogły osoby indywidualne, jak również organizacje i instytucje. Każde zgłoszenie stanowi niezależne społeczne uznanie dla działań podejmowanych na rzecz pomocy osobom krzywdzonym. Na podstawie zgłoszeń komisja konkursowa, która składała się z laureatów trzech ostatnich edycji oraz przedstawiciela Biura Prewencji KGP, wyłoniła pięciu laureatów.

WAŻNE GŁOSY

Szczególne słowa podziękowania dla funkcjonariuszy Policji, profesjonalnie realizujących ustawowe zadania, wyraził Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk: „Kiedy czyta się listy osób, które zgłaszają policjantów do tego konkursu, to z jednej strony serce pęka, że takie dramaty dzieją się i są często udziałem osób najbliższych, a z drugiej strony serce rośnie, kiedy wie się, że w szeregach naszej formacji mamy tak wspaniałych ludzi, jak wy. Cieszę się, że po raz kolejny mogę się z wami spotkać, nisko się wam pokłonić i podziękować za waszą piękną postawę. Bardzo proszę zarówno was, jak i waszych przełożonych, aby te postawy rozpropagowywać, aby stały się wzorem do naśladowania, bo jest to podstawowa funkcja Policji, niesienie pomocy drugiemu człowiekowi. Pokazujmy, jak wspaniałych ludzi mamy w naszych szeregach”.

Podczas uroczystego spotkania głos zabrał również ks. arcybiskup Józef Guzdek, który powiedział: „Można patrzeć i nie widzieć, można słuchać i nie słyszeć. Widzi się i słyszy dalej i lepiej sercem. Chcę wam pogratulować tego wyjątkowego słuchu i wzroku oraz tego, że reagujecie, bo obojętność jest jedną z najgorszych postaw. Nie wolno milczeć, gdy dzieje się krzywda. Jesteście dowodem, że Policja niesie pomoc. By podejmować czyny dobre, potrzebna jest siła ducha. To ważne, że macie siłę i odwagę dostrzec, usłyszeć i zareagować. Gratulując, życzę, żebyście mieli swoich następców i żebyście «zarażali» tym, co powinno być podstawowym przymiotem policjanta: służę – pomagam, nawet z narażeniem zdrowia i życia”.

Na spotkaniu w Komendzie Głównej Policji głos zabrali również wzruszeni wyróżnieniem laureaci oraz ich przełożeni.

Niecodzienną niespodzianką dla nich była decyzja Komendanta Głównego Policji o przydzieleniu jednostkom organizacyjnym Policji, w których służbę pełnią wyróżnieni policjanci, dodatkowych, nowych radiowozów.

Izabela Pajdała

 

st. sierż. Wioletta Domagała – dzielnicowa z Posterunku Policji w Zalesiu Górnym Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie.

Przełożony: . insp. Paweł Krauz – komendant powiatowy Policji w Piasecznie.

„(...) Dzięki jej staraniom moje życie nabrało sensu (...). Zobaczyłam, że nie jestem sama (...). Zyskałam nową jakość życia (...)”.

/mieszkanka Jesówki/

asp. szt. Karol Kołodziejczyk – starszy dzielnicowy z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Przełożony: insp. Krzysztof Woźniewski – komendant miejski Policji w Łomży.

„(...) Nigdy nie pozostawał obojętny na przypadki, gdy ktokolwiek potrzebował pomocy i wsparcia. (...). Za najważniejszy cel uważa zapewnienie bezpieczeństwa (…). Dyrektywnie podejmuje decyzje, gdy zagrożone jest życie i zdrowie (…)”.

/mieszkanka Łomży/

sierż. szt. Joanna Michalak– dzielnicowa z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp.

Przełożony: insp. Piotr Wilkowski – komendant powiatowy Policji w Ostrowie Wlkp.

„(...) Ciągle jeszcze istnieją wśród nas anioły. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla nas wszystkich, którzy są w potrzebie(...)”.

/Phil Bosmans/

„(…) Cały czas czuję, jakby otulała mnie swoimi skrzydłami. (…) Młodziutka, dźwigająca ogromne serce (…)”.

/mieszkanka Ostrowa Wlkp./

st. sierż. Grzegorz Partatus – dzielnicowy z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Przełożony: insp. Grzegorz Karpiński – komendant powiatowy Policji w Nowej Soli.

„(...) Bardzo przejmuje się losem potrzebujących (…). Rodzina dostała nowy, lepszy start (...). Zawsze mogę liczyć na jego wsparcie (...)”.

/mieszkanka Nowej Soli/

asp. szt. Mariusz Rebizant – dzielnicowy z Komisariatu III Policji w Gliwicach Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Przełożony: insp. Marek Nowakowski – komendant miejski Policji w Gliwicach.

„(...) Dzięki Panu Mariuszowi mogę spać spokojnie. Nie boję się wyjść (...). Odzyskałam uśmiech i wiarę w siebie (...)”.

/mieszkanka Gliwic/

zdj. Jacek Herok, autor