Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Zwierzęta w służbach

Aktualnie we wszystkich formacjach podległych MSWiA służy łącznie 1207 psów i 62 konie. Rocznie około 10 proc. zwierząt jest wycofywanych ze służby i przechodzi na „emeryturę”.

W Policji

Najwięcej, bo 914 czworonożnych funkcjonariuszy służy w szeregach Policji, głównie w służbie prewencyjnej. Ponad połowa z nich to psy patrolowo-tropiące, pozostałe to psy tropiące, wykorzystywane głównie do tropienia śladów ludzkich oraz poszukiwań osób zaginionych, psy używane do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych lub narkotyków.

Głównymi rasami psów wykorzystywanych w służbie są owczarki niemieckie i owczarki belgijskie malinois. Pod koniec 2020 r. zadania z psami w służbie prewencyjnej wykonywało 699 policjantów – przewodników psów służbowych.

Konie w Policji używane są do służby patrolowej, a także do działań związanych z zapewnianiem i przywracaniem naruszonego porządku publicznego podczas imprez masowych i zgromadzeń.

W Policji pod koniec 2020 r. służyły 54 konie służbowe w 6 ogniwach i sekcjach konnych na terenie kraju, a obowiązki policjanta-jeźdźca oraz kandydata na jeźdźca wykonywało 56 funkcjonariuszy.

W Straży Granicznej

W Straży Granicznej służy 246 psów. Psy tropiące szukają  śladów osób nielegalnie przekraczających granicę, patrolowo-obronne przeszukują teren, środki transportu i pomieszczenia w celu wykrycia osób podejrzewanych o przestępstwa graniczne, są też środkiem przymusu bezpośredniego przy zatrzymaniu, a psy specjalne wyszukują narkotyki, materiały wybuchowe i broń.

Najliczniejszą rasę, bo 67 proc. wszystkich psów, stanowią owczarki niemieckie (169 psów) i belgijskie – 25 proc. (62 psy). Pozostałe rasy to głównie owczarki holenderskie, labradory, cocker-spaniel, jack russel terrier.

Straż Graniczna posiada także 8 koni. Patrole konne pełnią służbę w Bieszczadzkim Oddziale SG.

W Państwowej Straży Pożarnej

W Państwowej Straży Pożarnej służbę pełni 30 psów. Specyfika ich zadań to poszukiwania osób zaginionych w terenie, a także zaginionych w ruinach zawalonych budynków, w rejonach trzęsień ziemi.

Polska ciężka grupa poszukiwawczo-ratownicza HUSAR (Heavy Urban Search And Rescue, USAR Poland – Urban Search And Rescue), która jest wysyłana w rejony trzęsień ziemi, dysponuje 12 psami ratowniczymi.

W Państwowej Straży Pożarnej przeważają rasy labrador retriever i golden retriever.

Elżbieta Sitek

opracowane na podstawie danych z MSWiA