Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Bez zastrzeżeń

O „Program modernizacji służb mundurowych w latach 2017–2020” zapytaliśmy I zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka

Panie Generale, ostatni program modernizacji służb mundurowych pozwolił Policji na dokonanie wielu inwestycji. Przyszedł więc czas na podsumowania, a jednego z nich dokonała już Najwyższa Izba Kontroli. Z jakim efektem?

Policja była największym beneficjentem programu, a więc do wydania i rozliczenia dostaliśmy niebagatelną kwotę 6 mld zł. Jej wydatkowanie dało konkretne efekty: zakupy, inwestycje i wzrost wynagrodzeń są zauważalne. Rzeczywiście, inspektorzy Najwyższej Izby Kontroli co roku sprawdzali realizację „Programu modernizacji służb mundurowych w latach 2017–2020”. Zakupy, inwestycje, modernizacje, przetargi zostały przeprowadzone prawidłowo. NIK wysoko ocenił nadzór Komendanta Głównego Policji nad realizacją programu, co najlepiej świadczy o profesjonalizmie naszych specjalistów od logistyki i finansów.

Na co konkretnie przeznaczyliśmy te pieniądze?

Oprócz wspomnianych przez pana zakupów, takich jak nabycie śmigłowców Black Hawk czy remontów jednostek, w pierwszym etapie program przewidywał znaczące podwyżki płac dla funkcjonariuszy i pracowników Policji. Jeszcze w 2018 r. zrealizowano 255 zadań inwestycyjnych. Największe nakłady finansowe poniesiono na inwestycje w jednostkach podległych KWP w Katowicach, Lublinie i Poznaniu. Najwięcej przedsięwzięć realizowanych było w woj. śląskim i podlaskim. Również wtedy zrealizowane zostały dostawy sprzętu transportowego w liczbie 1237 szt. za ok. 129,6 mln zł, w tym środki z programu modernizacji Policji – 96 mln zł. Kupiliśmy też sprzęt uzbrojenia i techniki policyjnej za prawie 5 mln zł oraz wyposażenie osobiste i ochronne za ponad 22 mln zł. To właśnie ten okres badali kontrolerzy NIK-u.

A rok ubiegły, kończący program?

W roku 2020 kupiliśmy 1219 pojazdów o najwyższych standardach bezpieczeństwa i ochrony środowiska, o łącznej wartości przeszło 227 mln zł. Ponadto za blisko 2 mln zł kupiliśmy 68 laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu, a za prawie 270 tys. zł – 65 przenośnych analizatorów do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz 467 kamer nasobnych wraz z systemem informatycznym za kwotę 3 mln zł, co pozwoliło na wyposażenie 10 lokalizacji w 7 garnizonach Policji.

W roku okrągłego, 90. jubileuszu lotnictwa policyjnego, przybyły nam też 3 śmigłowce Bell-407GXi. Całkowity koszt zakupów dla lotnictwa wyniósł w latach 2019–2020 aż 80 110 003,07 zł, przy czym w 2019 r. wydatkowano 27 104 000 zł na śmigłowiec, sprzęt obsługowy oraz szkolenie personelu latającego i obsługowego.

Zapewne dużo kosztował również zakup i wdrożenie infrastruktury dla numeru 112?

To bardzo ważny projekt o łącznej wartości ponad 60 mln zł, z czego w zeszłym roku wydatkowaliśmy 22 mln zł. Dziś Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na potrzeby numeru 112 działa i jest podstawowym narzędziem integracji infrastruktury teleinformatycznej państwa. Służy ułatwieniu komunikacji, zwiększeniu liczby i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również przyspieszeniu reakcji ze strony powołanych do niesienia pomocy służb.

Czy to całość zakupów i inwestycji?

W żadnym przypadku! To tylko niektóre pozycje z bardzo długiej listy. Choćby ubiegłoroczne wzmocnienie CBŚP w zakresie zwalczania przestępczości i terroryzmu – za przeszło 5 mln zł wdrożyliśmy wysoko wydajny system do pozyskiwania i analizy danych przesyłanych przez sieci informatyczne czy mobilne laboratoria taktyczne. W tym roku w dalszym ciągu wymieniamy sprzęt na nowoczesny, czego przykładem mogą być kupione ostatnio furgony wypadowe, zaprojektowane specjalnie dla funkcjonariuszy pododdziałów zwartych.

rozmawiał Piotr Maciejczak

zdjęcie autor