Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Policyjne kalendarium

Komenda Główna PP wydała alfabetyczny „Spis jednostek policyjnych Rzeczypospolitej”, zarówno Policji Państwowej, jak i autonomicznej policji śląskiej.

90 LAT TEMU
Kwiecień 1931

Komenda Główna PP wydała alfabetyczny „Spis jednostek policyjnych Rzeczypospolitej”, zarówno Policji Państwowej, jak i autonomicznej policji śląskiej. Każdy wpis w nim zawiera następujące dane: siedzibę i rodzaj jednostki, województwo, powiat, najbliższą stację kolejową, pocztę i telegraf, telefon. W celu utrzymania spisu w stałej aktualności KG PP będzie co kwartał, na bieżąco, uzupełniała wszelkie zmiany, wysyłała poprawki i zawiadomienia.

17 IV – W Dyonie Szkolnym 1 Pułku Lotniczego w Warszawie odbyło się uroczyste rozdanie świadectw dwunastu posterunkowym PP, którzy ukończyli 3,5-miesięczny teoretyczny kurs przygotowawczy pilotażu. Certyfikaty wręczył im dowódca pułku ppłk pilot inż. Franciszek Wieden w obecności naczelnika Wydziału I KG PP (Ogólnoorganizacyjnego) insp. Adama Nowodworskiego, gratulując jednocześnie kursantom osiągniętych wyników.

20–24 IV – W sali konferencyjnej KG PP obradowało IX Walne Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia „Policyjny Dom Zdrowia”, któremu przewodniczył podinsp. Józef Kamala, delegat z województwa warszawskiego. W obradach uczestniczyli m.in. komendant główny PP płk Janusz Jagrym-Maleszewski wraz ze swym zastępcą nadinsp. Juliuszem Geibem. Sprawozdanie z działalności zarządu za rok 1930 oraz pierwszy kwartał 1931 r. przedstawił jego wiceprezes podinsp. Euzebiusz Zieliński, informując m.in., że stowarzyszenie dysponuje obecnie 1710 miejscami w czterech sanatoriach (Otwocku, Zakopanem, Tatarowie i Busku) oraz domu wypoczynkowym w Druskiennikach. Delegaci przegłosowali również uchwałę o natychmiastowym rozpoczęciu w Otwocku odbudowy i rozbudowy pawilonu dla chorych na płuca, który uległ spaleniu.

22–23 IV – W Sali Kasyna Urzędników Państwowych w Warszawie odbył się I Walny Zjazd Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna”. Jego gościem honorowym była Pani Marszałkowa

Aleksandra Piłsudska. Otwarcia zjazdu dokonała przewodnicząca Zarządu Naczelnego stowarzyszenia Jadwiga Maleszewska, małżonka komendanta głównego PP. Po powitaniu dostojnych gości, wśród których byli m.in.: minister spraw wewnętrznych gen. bryg. Felicjan Składkowski, minister przemysłu i handlu Aleksander Prystor, minister pracy i opieki społecznej, gen. bryg. Stefan Hubicki, przedstawiciele Sejmu i Senatu oraz kierownictwo Komendy Głównej PP, sprawozdanie z dwuletniej działalności stowarzyszenia przedstawiły dwie członkinie Zarządu: Zofia Sobotowa i Janina Misiewiczowa. Omówiły pokrótce cele i zadania organizacji oraz efekty działań kół terenowych „RP”. Wśród priorytetów wymieniono: opiekę nad małymi dziećmi (w tym prowadzenie 28 przedszkoli oraz akcji dożywiania dzieci), organizowanie dla nich kolonii i półkolonii letnich, świetlic i placów zabaw, a dla rodziców różnego rodzaju kursów, odczytów, bibliotek oraz kółek zainteresowań.

40 LAT TEMU
Kwiecień 1981

W wyniku pożaru w słynnym w kraju i za granicą Kombinacie Gastronomicznym „Kaskada” śmierć poniosło 8 pracownic oraz 6 praktykantów z Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Reja. Dzień po zdarzeniu SB wszczęła Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia, kryptonim „Kaskada”. Prowadzone przez funkcjonariusza Wydziału IIIA Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Szczecinie działania operacyjne miały na celu ustalenie faktycznych przyczyn wybuchu pożaru, wysokości strat oraz wskazanie osób winnych tragedii. Dodatkowo, w celu zbadania przyczyn i skutków pożaru, powołano specjalną komisję z udziałem prokuratora, prezydenta miasta, komendanta miejskiego MO, komendanta rejonowego Straży Pożarnej, przedstawicieli Politechniki Szczecińskiej, Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców „Społem” oraz Okręgowych Zakładów Gazownictwa. Komisja ta, pod kierunkiem prezydenta miasta Jana Stopyry, jako przyczynę pożaru wskazała zwarcie w instalacji na skutek nadmiernego obciążenia sieci elektrycznej oraz wykluczyła udział w zdarzeniu osób trzecich. Na tej podstawie dalsze prowadzenie SOS, kryptonim „Kaskada” uznano za bezcelowe, a materiały zebrane w sprawie z dniem 22 kwietnia 1982 r. złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO w Szczecinie.

Załoga Posterunku MO w Wasilkowie (woj. białostockie), kierowana przez chor. Władysława Awsztela, po raz trzeci zdobyła puchar przechodni komendanta wojewódzkiego (tym razem na własność), za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie jednostek Białostocczyzny. Komendant Awsztel ma 42 lata, od 14 służy w milicji, od 10 kieruje miejscową jednostką. Zdążył w tym czasie „wychować” na komendantów trzech swoich podwładnych. Niektórzy nawet mówią o „wasilkowskiej szkole Awsztela”.

W Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przez trzy dni trwały XXV Mistrzostwa Polski Judoków. Do finałowych występów w każdej wadze zakwalifikowało się 19 zawodników (ogółem startowało 375 judoków z 49 klubów). Mistrzostwa toczyły się pod wyraźne dyktando klubów gwardyjskich. W poszczególnych kategoriach wagowych zwyciężyli – waga do 60 kg: Andrzej Dziemianiuk (Gwardia Warszawa); waga 65 kg: Janusz Pawłowski (Wybrzeże Gdańsk); waga 71 kg: Marian Tałaj (Gwardia Koszalin); waga 78 kg: Andrzej Sądej (Gwardia Wrocław); waga 86 kg: Mirosław Rybczonek (Gwardia Koszalin); waga 95 kg: Bronisław Saczka (Gwardia Bielsko-Biała); waga powyżej 95 kg: Wojciech Reszko (Gwardia Wrocław); kategoria open: Wojciech Dworczyński (Wisła Kraków).

20 LAT TEMU
Kwiecień 2001

Komenda Stołeczna Policji uruchomiła własną witrynę w internecie. Można na niej znaleźć adresy i telefony komisariatów, nazwiska komendantów, naczelników wydziałów i dzielnicowych oraz telefony alarmowe. Policyjni informatycy zapowiadają już wkrótce rozszerzenie strony.

Dolnośląscy policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o dokonanie w lutym 1999 r. w Wiedniu „kradzieży stulecia” – jak ją określiła austriacka prasa. Łupem złodziei, którzy w spektakularny sposób włamali się do salonu jubilerskiego, padły m.in. 26 kg złota oraz biżuteria. Funkcjonariuszom udało się odzyskać część zrabowanych przedmiotów, co z uznaniem podkreślają naddunajskie media.

11 IV – W KGP uroczyście oddano do użytku 2 zmodernizowane punkty sztabowe, wspomagające centrum policyjnego dowodzenia: Zintegrowane Stanowisko Kierowania oraz Pracownię Badań Psychologicznych. W ZSK KGP stanowiska dyżurnych operacyjnych wyposażono w najnowocześniejsze urządzenia techniczne, m.in. w cyfrową łączność przewodową z telefonem systemowym ISDN oraz pierwszą w historii Policji cyfrową mapę kraju. Będzie ono stanowić centrum informacji i koordynacji wszystkich działań KGP na terenie całego kraju. Pracownia Badań Psychologicznych odpowiada również światowym standardom: wyposażona została w nowoczesny sprzęt audiowizualny (m.in. kamerę rejestrującą zachowania osób w konkretnych sytuacjach, by później móc je analizować) oraz stanowiska komputerowe z programami umożliwiającymi wytypowanie optymalnych stanowisk dla policjantów w służbie przygotowawczej oraz kandydatów do pracy w Policji.

24–27 IV – Problem walki z przestępczością zorganizowaną był tematem trzydniowej konferencji, która odbyła się w stołecznym hotelu Mariott. Uczestniczyli w niej przedstawiciele służb antymafijnych z 37 państw świata (m.in. USA, Belgii, Niemiec, Francji, Ukrainy, Czech, Hiszpanii). Omawiano metody walki ze zjawiskiem prania brudnych pieniędzy, międzynarodowe powiązania grup przestępczych, ich rejony wpływów oraz działalność karteli narkotykowych. Zastanawiano się też nad sposobem likwidacji zaplecza gospodarczego gangów.

26 IV – W całym kraju wojewodowie oraz komendanci wojewódzcy Policji zaprezentowali strategię zwalczania przestępczości. Została ona zbudowana w myśl koncepcji MSWiA zakładającej, że organami koordynującymi działania służb odpowiedzialnych za porządek i bezpieczeństwo w województwach są wojewodowie, w powiatach zaś starostowie. Sama Policja wedle tej koncepcji ma odgrywać główną rolę w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i pospolitej.

JERZY PACIORKOWSKI

Biuro Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Więcej informacji historycznych znajdziesz na stronie