Strona główna serwisu Gazeta Policyjna

Wrześniowe rozmowy o podwyżkach

Przez cały wrzesień trwały rozmowy kierownictwa związków zawodowych służb mundurowych z kierownictwem resortu spraw wewnętrznych i administracji. Co kilka dni pojawiały się nowe informacje w sprawie wynegocjowanych warunków. W końcu, 24 września br., zostało podpisane porozumienie, na mocy którego ma się polepszyć sytuacja finansowa mundurowych.

Temat podwyżek jest poruszany od kilku lat. Wystarczy przypomnieć 2018 r., gdy funkcjonariusze Policji protestowali na ulicach Warszawy. Ale w tym wszystkim policjantom nie chodzi tylko o sprawy stricte finansowe. Funkcjonariusze chcą też m.in. zmiany w przepisach dotyczących prawnej ochrony wizerunku policjantów w internecie, rozwiązań dotyczących służby w niedziele i święta oraz zmian w systemie motywacyjnym.

OBIETNICE I POROZUMIENIE

Ostatnie spotkanie odbyło się 24 września br. Zwieńczyło je podpisanie porozumienia, na mocy którego przyjęta została propozycja rządowa, czyli m.in. podwyżka uposażenia w przeciętnej miesięcznej kwocie 677 zł brutto na etat wraz z nagrodą roczną, co daje kwotę 500 zł netto od 1 stycznia 2022 r. 

– Przyjęliśmy także rozwiązania, które umożliwią podwyżki dla 64 tys. funkcjonariuszy Policji, 11 tys. funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i 9 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej – powiedział po spotkaniu wiceminister SWiA Maciej Wąsik. Chodzi o propozycję dotyczącą awansów w ramach podwyższenia grup zaszeregowania dla funkcjonariuszy na najniższych etatach. Oznacza to, że szef MSWiA wyda rozporządzenia, na podstawie których funkcjonariusze dotychczas zaszeregowani w drugiej grupie zostaną automatycznie przeniesieni do grupy trzeciej. Z kolei funkcjonariusze z trzeciej grupy otrzymają awanse do grupy czwartej, a ci z grupy czwartej do piątej. Zmiany dotyczące funkcjonariuszy, którzy aktualnie są zaszeregowani w grupach od drugiej do czwartej, wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r. Czy uda się zlikwidować drugą grupę zaszeregowania, jak zaproponowało MSWiA? Nie wiemy. Trwają prace wyliczeniowe. Natomiast osoby zaszeregowane w grupie piątej będą przenoszone do grupy szóstej w ciągu czterech lat (co roku 25 proc. funkcjonariuszy, zaczynając od 1 stycznia 2022 r.). Wiceminister Maciej Wąsik poinformował również, że „od 2023 r. waloryzacje uposażeń funkcjonariuszy służb podległych MSWiA będą obejmowane wskaźnikiem przewidzianym dla całej sfery budżetowej”.

W 2022 r. w ramach podwyżki w wysokości 677 zł ujęta jest już kwota waloryzacji o 4,4 proc.

Podczas wrześniowych spotkań wynegocjowano również odmrożenie funduszu nagród w 2021 i 2022 r. W bieżącym roku fundusz nagród wyniesie 5,4 proc., a w roku następnym – 2,7 proc. Ponadto zaproponowano również zniesienie limitów etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Minister SWiA Mariusz Kamiński uważa, że negocjacje były trudne, ale doprowadziły w efekcie do bardzo dobrego porozumienia. Szef resortu zapowiedział także kolejną edycję ustawy modernizacyjnej dla służb.

„Przez najbliższe cztery lata ponad 10 mld zł zostanie zainwestowane w bezpieczeństwo Polaków, bezpieczeństwo państwa polskiego i w rozwój naszych formacji” – ogłosił. Pod koniec września br. ma zostać przedstawiona perspektywa rozwoju poszczególnych formacji na najbliższe lata.

CIĄG DALSZY NASTĄPI?

Zgodnie z zapewnieniami przedstawicieli ministerstwa najpóźniej do 1 marca 2022 r. wejdzie w życie zmiana w zakresie art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy. Przypomnijmy, że chodzi tu zmianę zasad doliczania pracy cywilnej do emerytury dla funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r. Jak czytamy na stronach MSWiA, nowe przepisy są realizacją wcześniejszych uzgodnień ze stroną związkową. Związkowcy zapowiadali już jednak wcześniej, że oczekują więcej od prac modyfikacyjnych, niż proponuje resort. Ostateczny kształt dokumentu oraz prace nad nim mają się zatem odbywać na szczeblu prac w sejmie i senacie.

Obie strony, społeczna i rządowa, zgodziły się, że istnieje potrzeba powołania zespołu składającego się z przedstawicieli resortu i związków zawodowych, zajmującego się analizą ustaw pragmatycznych oraz systemu uposażeń, modyfikacją zasad naliczania dodatku służbowego i funkcyjnego oraz dodatku stażowego. Ponadto zespół miałby się zająć również m.in. analizą świadczeń socjalnych i mieszkaniowych w poszczególnych służbach.

CO SIĘ NIE UDAŁO?

Których oczekiwań nie udało się poruszyć na tym etapie rozmów? Zadaliśmy to pytanie przedstawicielom NSZZP.

– Zamiast o „spełnianiu oczekiwań policjantów” wolałbym mówić o spełnianiu zobowiązań zawartych w porozumieniu sprzed trzech lat, ponieważ ich wypełnienie pokrywało się z zaspokojeniem tych oczekiwań, na które umawialiśmy się zarówno z ministerstwem, jak i z policjantami. Oczywiście nie zaspokajają one wszystkich oczekiwań środowiska. Te oczekiwania trzeba jednak ustawić w odpowiedniej kolejności, zgodnie z hierarchią ważności i bieżącymi możliwościami. Pamiętać też trzeba, że inne postulaty formułują najmłodsi służbą policjanci, a inne funkcjonariusze ze stażem 10–15 lat służby, a jeszcze inne ci, którzy mają tej służby najwięcej. Staramy się, żeby wszystkie były uwzględnione. Nie można jednak zrobić wszystkiego na raz – usłyszeliśmy w odpowiedzi.

Przewodniczący NSZZP Rafał Jankowski w komunikacie prasowym wydanym przez MSWiA zapowiedział, że efektem dalszych rozmów będą jeszcze większe korzyści dla policjantów.

– 24 września, podpisując z ministrem Kamińskim porozumienie, zamknęliśmy pewien etap, ale też pewien etap otworzyliśmy. Minister przyjął na siebie zobowiązanie, że w określonym terminie uruchomiony zostanie kolejny program modernizacji, a art. 15a zostanie zmieniony najpóźniej do dnia 1 marca 2022 r. Minister przyjął też na siebie kolejne zobowiązania. Mówiąc „jeszcze większe korzyści” miałem na myśli postulat systemowego wzrostu dodatków służbowych i funkcyjnych lub alternatywne rozwiązanie polegające na podwyższeniu górnej granicy dodatku z tytułu wysługi, zwanego dodatkiem stażowym. Niezależnie od tego, które z tych rozwiązań wejdzie w życie, będzie promowało dłuższą służbę, a beneficjentami takich rozwiązań mogą być policjanci już po osiągnięciu 15 lat służby. Wyzwań zapisanych w porozumieniu z 24 września jest oczywiście dużo więcej. Odnoszą się one zarówno do samych uposażeń i świadczeń pieniężnych, jak i do problemów wynikających z wciąż niedoskonałej pragmatyki służby. Krótko mówiąc, przed nami gorący czas wzmożonej pracy na rzecz policjantów i Policji, i tej szansy nie możemy zmarnować, wikłając się dziś niepotrzebnie w protesty. Ostatnie porozumienie to naprawdę racjonalny krok w dobrym kierunku, to krok w kierunku większych korzyści dla policjantów, Policji, dla wszystkich.

A PRACOWNICY POLICJI?

We wrześniu (8.09. br) odbyło się również posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, w którym udział wzięli przedstawiciele „Porozumienia Organizacji Związkowych Reprezentujących Pracowników Policji”. Omówiono sytuację płacową pracowników Policji. Sekretarz stanu Maciej Wąsik podkreślił, że w projekcie ustawy budżetowej przewidziano środki na wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2022 r. o średnio 4,4 proc., co daje ok. 160 zł podwyżki na etat. Dodatkowo zagwarantowano trzyprocentowy fundusz nagród zarówno dla pracowników, jak i funkcjonariuszy Policji.

IZABELA PAJDAŁA

zdj. MSWiA